Waterbeestjes scheppen voor kinderen

Zaterdag 20 augustus 2022 gaat Stichting Natuurbeheer Waalbos waterbeestjes scheppen met kinderen. In het water leven verschillende waterbeestjes: vissen, slakken, kevertjes, mijten, watervlooien, kreeftachtigen (pissebedden, vlokreeftjes, kreeften) en larven van allerlei insecten, zoals libellen, waterjuffers, kevers, vliegen, muggen. En natuurlijk ook waterplanten. Eerst gaat de groep zelf vissen met netjes en daarna uitzoeken wat er gevonden wordt. Gekeken wordt of ook de waterkwaliteit bepaald kan worden met de kit van Natuur en Milieu.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en wil in samenwerking met Staatsbosbeheer middels beheer, recreatie en educatie het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken waar iedereen van jong tot oud in de toekomst graag naar toe zal gaan. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. 

De activiteit start om 10.00 uur vanuit de ijsvogel. Deelname is gratis, aanmelden verplicht. Maximaal 15 deelnemers. Begeleidende ouders ook welkom. Aanmelden kan via info@onswaalbos.nl.