Waterschap geeft uitleg over Oostmolendijk

Het Waterschap Hollandse Delta gaat de Rotterdamseweg voor een deel voorzien van stil asfalt en vervangt diverse verkeerslichten. Onderdeel van de plannen is het afsluiten van de Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer aan de kant van de Rotterdamseweg.

Bewoners en aan de dijk gevestigde bedrijven hebben nog veel vragen en maken zich zorgen over deze gedeeltelijke afsluiting. Wethouder Peter Meij (portefeuillehouder Verkeer & Vervoer) neemt die zorgen serieus en heeft die aan het Waterschap overgebracht.

Waterschap verantwoordelijk

Het Waterschap is eigenaar en beheerder van zowel de Rotterdamseweg als de Oostmolendijk. Begin december 2018 heeft het Waterschap tijdens een eerste kennismaking met de gemeente de voorgenomen plannen toegelicht. Peter Meij: “Wij hebben toen ook de nadrukkelijke wens uitgesproken dat het Waterschap – als wegbeheerder – alle betrokken par tijen zo snel mogelijk informeert en actief bij de plannen betrekt.” De Oostmolendijk is een aftakking van de Rotterdamseweg en doorkruist de Crezéepolder. Door de dijk aan de kant van de Rotterdamseweg af te sluiten, verbetert de doorstroming op de Rotterdamseweg. Ook vermindert daardoor het sluipverkeer op de dijk, wat de leefbaarheid ten goede komt. Bovendien wordt het open polderlandschap van de Crezéepolder anders beleefd als er minder auto’s, vracht- en landbouwwagens rijden. Uiteraard blijft de Oostmolendijk voldoende bereikbaar. Ook voor de bewoners van Oostendam blijft Ridderkerk goed bereikbaar.

Vooraf informeren

Peter Meij: “Laat ik duidelijk zijn: de gemeente staat positief tegenover de plannen. Maar anders dan het Waterschap heeft gesteld, is aan ons niet om instemming gevraagd. Dat is ook niet nodig, want de weg is niet in ons beheer. Wel vinden we het belangrijk dat het Waterschap – en dat heb ik eerder al duidelijk gemaakt eerst alle vragen van onze inwoners en andere betrokkenen beantwoordt. Om er één te noemen: welke route gaat het landbouwverkeer dan volgen. Wij begrijpen dat betrokken inwoners vooraf goed geïnformeerd willen worden over de mogelijke gevolgen.”

Waterschap naar wijkoverleggen

Tijdens het wijkoverleg van 29 januari (Drievliet ‘t Zand) heeft het Waterschap de plannen inmiddels toegelicht. Op 5 februari gebeurt dat in het wijkoverleg van Oostendam. U bent van harte uitgenodigd om naar dit wijkoverleg te komen. Het vindt plaats in De Paradijshoeve van 19.30 tot 22.00 uur. Het Waterschap houdt ook zelf nog een algemene informatieavond.