Agenda

‘Wel koffie, geen geleuter’

De Sociaal Werkers Ouderen van Facet Ridderkerk organiseren opnieuw een serie van zes gespreksbijeenkomsten in samenwerking met Centrum Levensvragen Drechtsteden met het thema “Zingeving”.

Voor wie behoefte heeft aan een goed gesprek over belangrijke zaken in het leven, biedt deze serie bijeenkomsten een mooie kans. Samen met gespreksleider Leonneke Domburg, zingevingscoach van Centrum Levensvragen Drechtsteden, worden diverse thema’s besproken zoals liefde, dood, verbondenheid en zingeving.

Deze gesprekken zijn bedoeld om de geest te verrijken door geïnteresseerd te luisteren, te (be)vragen, te delen, te ervaren en soms ook om stil van te worden. De deelnemers bepalen samen welke thema’s aan bod komen.

Wat is de zin van het leven?

De zin van het leven betekent voor iedereen iets anders en is afhankelijk van ieders unieke levensloop en verhaal. Tijdens de bijeenkomsten wordt over verschillende levensthema’s gesproken, wat de deelnemers prikkelt om hierover van gedachten te wisselen.

Waar & wanneer?

Locatie: Facet Ridderkerk, Schoutstraat 5.

De serie bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur op de dinsdagochtend. Inloop is vanaf 09:30 uur, en de sessies beginnen om 10:00 uur en eindigen om 11:00 uur, met een uitloop tot 11:30 uur. Data: 24 september, 8 en 22 oktober, 12 en 26 november, en 10 december 2024.

Aanmelden

Aanmelden kan door langs te gaan bij de balie van Facet Ridderkerk of door te bellen met 0180 – 432 350. Na aanmelding volgt een korte intake met een van de Sociaal Werkers Ouderen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er is een maximum van 10 personen.