Agenda

Wethouder opent ‘Stad van licht’ in de kerstherberg van Bolnes

Op de dag voor Kerst, 24 december, pakt de protestantse kerk (Pretoriusstraat 56, hoek Pretoriusstraat/de Wetstraat) groots uit met een kerstherberg voor kerk en buurt. Om 15.00 uur gaan de deuren open met een inloopprogramma in Kerstsfeer voor jong en oud.

Er zijn kerststallen te zien, bijeengebracht door buurtbewoners. Voor alle leeftijden zijn er creatieve mogelijkheden, ook voor kinderen. In het kerstcafé is de bar open en staat een wensboom. De Wereldwinkel en Amnesty International zijn aanwezig. 

Om 16.00 uur wordt door wethouder Japenga de Kerstherberg officieel geopend. Hij zal de stad (een verzameling van heel veel Kerstminiaturen) in het licht zetten, met een muzikale kerstambiance. 

Aan het einde van de middag wordt de musical “Operatie Kerstpost” opgevoerd. Na tijdige aanmelding (06 – 41104827) kunt u daarna voor 6 Euro mee-eten in het kerkrestaurant. Komt u pas ’s avonds? Zorg dan dat u er om 19.30 uur bent, want een fraai verlicht pad brengt u in de nostalgie van oude kerstliederen, samengebracht in een kerstsamenzang. Om 20.30 uur vangt de vroege kerstnachtdienst aan o.l.v. Ria Keijzer – Meeuwse, pastor in deze kerk van Bolnes. Aan dit avondprogramma werkt een kerk-en-buurt-projectkoor mee, het zgn. Kerstherbergkoor. Na afloop genieten we na met Glühwein en kerstbrood. 


U bent als gast welkom in de herberg, maar u kunt ook vooraf uw steentje bijdragen:

Houd u van zingen? Doe dan mee met het Kerstherbergkoor. Koorervaring is niet vereist. Repetities: za. 14/12, 16.00 – 18.00 uur, vrijdag 20/12, 19.00 – 21.00 uur en dinsdag 24/12 (16.30 – 17.30 uur). Leiding: Wim Keijzer en Thea Verhagen. Aanschuiven op de eerste repetitie mag onaangekondigd, maar opgave wordt op prijs gesteld, via 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl of de intekenlijst in de kerk.

Kerststallententoonstelling en “stad van licht”. Heeft u een kerststal en wilt u hem uitlenen voor 2 dagen? Kom ermee naar de kerk op 23/12, tussen 10.00 en 16.00 uur of bel met 06 – 83 57 81 92. Ook Kerstminiaturen die geschikt zijn voor de lichtstad zijn welkom. 

Algemene informatie en coördinatie van de Kerstherberg: Ria Keijzer, 06 – 50 22 82 50.