Agenda

Wijkspreekuur Oostendam

U bent van harte welkom tijdens het wijkspreekuur. Hier zijn een leefbaarheidsteam en een wijkteam aanwezig. Tijdens het wijkspreekuur kunt u bij verschillende tafels vragen stellen over uw leefomgeving en over welzijn en zorg.

Datum: maandag 18 maart Tijd: 15.30-16.30 uur Locatie: De Korenbloem

Vragen over leefbaarheid?

Een leefbaarheidsteam bestaat uit verschillende partners die samenwerken om de wijk leefbaarder te maken: de politie, gemeente en Sport en Welzijn. Tijdens de wijkspreekuren kunt u direct terecht met uw klacht of vraag.


Vragen over welzijn en zorg?

Het wijkteam bestaat uit medewerkers van maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning (gezinscoaching), jeugdhulp (aan verstandelijk beperkten en jeugd die gebruik maakt van ggz zorg), ouderenzorg, jongerenwerk, opbouwwerk, Wmo en Inkomen. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn en zorg, bijvoorbeeld over financiële ondersteuning, eenzaamheid en vragen over opgroeiende kinderen.

Melding openbare ruimte

Wilt u een probleem op straat melden (bijvoorbeeld losliggende stoeptegel)? Dat kan via de gemeente Ridderkerk app of telefonisch: (0180) 451 234. U hoeft niet te wachten tot een spreekuur of wijkoverleg.