Agenda

Wintertocht met soep door Waalbos

Op zaterdag 25 november 2023 wordt door Stichting Natuurbeheer Waalbos een winterexcursie in het Waalbos georganiseerd. Tijdens de ongeveer twee uur durende wandeling worden de aanwezige vogels en planten bekeken. Na afloop van de wandeling staat er soep met een stokbroodje klaar in Restaurant Ross Lovell.

Stichting Natuurbeheer Waalbos, opgericht in januari 2015, kwam voort uit de noodzaak voor meer beheergeld voor het onderhoud van het Waalbos. Na lobbywerk bij Staatsbosbeheer om het beheer van het Waalbos op zich te nemen, werd de stichting gevormd om Staatsbosbeheer te ondersteunen in de arbeidsintensieve werkzaamheden. Zo wordt het Waalbos een interessanter natuurgebied. De stichting voert specifieke beheerstaken uit in het Waalbos om het gebied aantrekkelijker te maken.

In het Waalbos zijn momenteel diverse overwinterende zangvogels zoals putters, heggenmussen en groenlingen te zien. Ook verschillende ganzensoorten, en mogelijk roofvogels zoals buizerds en bruine kiekendieven, zijn waar te nemen. Deze roofvogels jagen op muizen. Daarnaast zijn er diverse eendensoorten zoals slobeenden, kuifeenden, wintertalingen en dodaarzen te zien.

De excursie start om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg, achter het parkeerterrein van Ross Lovell, en duurt tot ongeveer 14.00 uur. De kosten bedragen €15,- per persoon. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via info@onswaalbos.nl.