Agenda

Wintertocht met soep door Waalbos

Zaterdag 26 november 2022 organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een winterexcursie in het Waalbos. Er zal een wandeling worden gemaakt van ca 2 uur waarbij gekeken wordt naar alle vogels en planten die we tegen komen. Na de wandeling landt de groep aan bij Restaurant Ross Lovell waar zij soep met een stokbroodje eten. 

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en wil in samenwerking met Staatsbosbeheer middels beheer, natuurbeleving en educatie het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken waar iedereen van jong tot oud in de toekomst graag naar toe zal gaan. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken.

Momenteel zijn in het Waalbos nog diverse zangvogels te zien die overwinteren in Nederland, zoals putters, heggenmus en groenlingen. Ook zijn er verschillende ganzensoorten te zien in het Waalbos en met een beetje geluk ook roofvogels zoals buizerd maar ook bruine kiekendief. Deze jagen op muizen. Ook zijn er nog verschillende eenden soorten te zien als slobeend, kuifeend, wintertaling en dodaars.

De excursie start om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg, achter het parkeerterrein van Ross Lovell. Kosten €15,-. U kunt zich aanmelden via info@onswaalbos.nl