Workshop ‘Werken met diverse culturen’ voor vrijwilligers

Facet Vrijwilligerssteunpunt en De Bibliotheek AanZet organiseren op donderdag 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur de workshop ‘Werken met diverse culturen’, speciaal voor vrijwilligers. De workshop vindt plaats in De Bibliotheek AanZet (Sint Jorisplein 77). Deelname is gratis.

De deelnemers en groepen waarmee vrijwilligers werken worden steeds meer divers. Deze workshop is gericht op cultureel-sensitief communiceren en handelen en biedt inzicht en basiskennis in het werken in een diverse samenleving en het omgaan met vooroordelen en uitsluiting. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Cultuur en cultuurverschillen in een superdiverse samenleving
  • Verschillen en overeenkomsten in normen en waarden
  • Bewustzijn van je eigen (culturele) normen, je beeldvorming ten aanzien van anderen en de invloed op je handelen in de dagelijkse praktijk
  • Seksuele diversiteit
  • Vooroordelen en het (h)erkennen van discriminatie 
  • Hoe als vrijwilliger om te gaan met discriminatie 

RADAR Rotterdam verzorgt deze workshop met een interactief programma. Naast theoretische onderbouwing met presentaties en leuke werkvormen worden eigen ervaringen van de deelnemers besproken. Deze workshop is interessant voor vrijwilligers die met een diversiteit aan deelnemers en groepen werken, zoals vrijwilligers van Facet, taalvrijwilligers, vrijwilligers van het Gilde, Vluchtelingenwerk, Wereldwerk, CMC en andere belangstellende vrijwilligers. 

Voor meer informatie kan iedereen terecht bij het Vrijwilligerssteunpunt via  0180 – 430 440 of www.facetridderkerk. Aanmelden kan tot 11 maart via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl.