Lokaal

2e Challenge Ridderkerk ook een succes

Gemeente Ridderkerk schreef na de challenge voor jonge vrijwilligers nog een CityChallenge uit met als doel buurtbewoners te stimuleren elkaar meer te helpen. 52 concepten werden ingezonden en de uitslag van de challenge is nu bekend.

Jeanet van Vliet van de gemeente gaat in op de challenge en op de winnende inzendingen:  “De jury bleek een duidelijke voorkeur te hebben voor ideeën die de ontmoeting tussen verschillende generaties stimuleren. Een ontmoeting waarbij een win-win situatie wordt gecreëerd.

Daarnaast werden originele ideeën ook zeer gewaardeerd. Nummers 1,2 en 3 in de ranglijst waren stuk voor stuk ideeën waar je van gaat glimlachen!”

Jurybijeenkomst
De jury bestond uit: wethouder Wmo, twee wijkregisseurs, een medewerker van het wijkteam, een beleidsadviseur en een afgevaardigde van het burgerplatform.

De jury vond het erg inspirerend om op deze manier ideeën te werven. Er zat een aantal verrassend leuke inzendingen bij. Nederland zit vol met creatieve ideeën en daar worden we blij van! 

Bij een volgende challenge zou de jury het erg leuk vinden als er nog meer Ridderkerkers meedoen!


De winnaars! 

Op nummer 1: ‘GROEN! Een eetbaar park in Ridderkerk’ van Onno Frederiks.

Een eetbaar park dat wordt gerund door en voor buurtbewoners. Dit concept is origineel en maakt blij. Hopelijk maakt het de buurt ook blij. Bovendien is het gezond, het bevordert kennis over de natuur, is voor alle generaties geschikt en groen maakt de buurt mooi!

Op nummer 2: ‘De Rijdende Huiskamer’ van Claudia Vaessen.

Een nek-aan-nekrace met de eerste plaats. In dit concept wordt uitgegaan van een bus waarin buurtbewoners elkaar kunnen treffen. Wij vonden dit concept verbindend, deze bus kwam vroeger overal en dat zou nu weer kunnen. Er zijn veel combinaties te maken met andere initiatieven en bovendien kan de bus door weer en wind. We vinden het extra leuk dat dit idee afkomstig is van een Ridderkerkse dame!

Op de 3e plaats: ‘Creatieve Collecte’ van Yvonne Rouwhorst.

Dit idee gaat uit van een bijzondere manier van collecteren.

Leuk, eenvoudig uit te voeren en te combineren met de Rijdende Huiskamer. Een quick win moet je pakken als die zich voordoet!

Op nummer 4: ‘Er was eens…’ van Floor Goddijn.

Ouderen en kinderen uit de wijk met elkaar in contact brengen d.m.v. een schoolproject.

Erg leuk dat dit een intergenerationeel project is. We denken dat dit in het voortgezet onderwijs ook een meerwaarde kan hebben. Ontmoeting tussen jong en oud, goed voor de cohesie!

Op de 5e plaats: ‘Maatjes met een missie’, een tweede concept van Yvonne Rouwhorst.

Weer een verbinding tussen twee verschillende generaties. Een maatje en een oudere. En daar houden wij van. We denken dat dit ook een win-win voor beide partijen kan opleveren met een duurzaam effect.

De organisatie gaat aan de slag met deze ideeën en gaat kijken hoe zij deze in de praktijk kunnen brengen! 

De winnaars zullen worden uitgenodigd voor een feestelijk moment in het gemeentehuis. Dit zal na de zomer plaatsvinden.

Bron: City Challenges