Lokaal

30 miljoen voor huisvesting onderwijs

Tot 2026 geeft de gemeente 30 miljoen euro uit aan goede onderwijshuisvesting.

Dit heeft de gemeenteraad besloten met het goedkeuren van het Huisvestingsplan Onderwijs en Integrale Kindcentra 2023-2026. Dit bedrag is inclusief de huisvesting van kinderopvang in nieuwe schoolgebouwen en bij uitbreiding. Na indexatie kan dit bedrag zelfs nog hoger uitvallen.

De komende jaren wordt gewerkt aan nieuwbouw en uitbreiding van basisscholen De Wingerd, De Noord, De Driemaster, De Regenboog, De Klimop Centrum, De Reijer, De Piramide en het Gemini College. Het Huisvestingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.

Goed onderwijs in goede gebouwen is essentieel voor de vorming en ontwikkeling van onze Ridderkerkse jeugd”, zegt onderwijswethouder Fleur Stip. “Met het huisvestingsplan hebben we meteen de regels vastgelegd voor integrale kindcentra bij bestaande gebouwen. Ook is hiermee vastgelegd dat er meer ruimte komt voor passend onderwijs en extra begeleiding van leerlingen. Zo kunnen we leerlingen van alle leerniveaus goed faciliteren.”