Lokaal

3VO Biotoop niet blij met extra water in het Oosterpark

De bewonersgroep 3VO Biotoop is teleurgesteld in de plannen voor het Oosterpark. Het team vindt dat het overleg met de gemeente over de herinrichting te weinig heeft opgeleverd: “We hadden liever de vlag uitgehangen, maar daar is helaas geen reden toe!”

3VO zette voor het Oosterpark in op “niet nog meer water” (liever minder) en “waar mogelijk meer groen”. Over die speerpunten leek consensus, maar er staat nog altijd veel extra water op de kaart: “Inclusief twee grote nieuwe waterpartijen, waarvan één in de vorm van een rietput”. 3VO constateert ook dat veel bomen dreigen te verdwijnen “en zeker niet alleen door de noodzakelijke kap voor het broodnodige geluidscherm”.

De bewonersgroep verbaast zich over deze uitkomsten omdat deze invulling van het park strijdig is met de uitkomsten van een door de gemeente zelf georganiseerde enquête. Er werd door 73,9% aangegeven dat ze geen extra waterpartijen willen. Daarnaast is door 70,2% gevraagd om meer groen. Het bevreemdt 3VO: “De vraag is wat nu de waarde is van een door de gemeente gehouden enquête. Aspecten als ‘water en groen’ zijn immers geen details.”

Biodiversiteit
In het collegevoorstel voor het nieuwe Oosterpark was biodiversiteit een zwaarwegende factor. 3VO Biotoop meent dat dit ook zonder extra waterpartijen bereikt kan worden.  “Dit kan ook via een specifieke beplanting. We wonen en leven al in een waterrijke delta en Ridderkerk kent al vele gebieden met water, zoals rivier de Noord, de Gorzen, de Crezéepolder, het Waalbos en de Waal” stelt de bewonersgroep.

3VO voegt eraan toe dat er geen toelichting op de doelstelling van de biodiversiteit is gegeven: “De gemeenteraad wordt geconfronteerd met een plan op hoofdlijnen, zonder een duidelijke detailindeling (bijvoorbeeld soort en grootte van vervangen groen), waarbij er ook nog eens onduidelijkheid is over toekomstig onderhoud. Iets wat in de afgelopen jaren ook heeft ontbroken.”

De bewonersgroep hoopt dat de gemeenteraad de plannen nog zal aanpassen: “Het zwaartepunt blijkt nadrukkelijk niet te liggen bij de bewoners die in de buurt van het Oosterpark wonen. We zullen een beroep moeten doen op de lokale politiek, zodat deze de burger kan bewijzen dat er naar hen wordt geluisterd. Iets wat tijdens de verkiezingen immers altijd wordt beweerd.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.