3VOBiotoop actief op sociale mediakanalen

Het jaar 2020 is een cruciaal jaar als het gaat om de politieke besluitvorming rondom de langverwachte geluidsbescherming langs de A15 en het Oosterpark.

“Samen met het lokaal bestuur en de politiek zetten we er onze schouders onder om, na twee decennia, eindelijk tot het beoogde resultaat te komen om de geluidsoverlast van de A15 te reduceren”, aldus 3VOBiotoop, een burgerinitiatief van wijkbewoners nabij het Oosterpark. 

Om die reden vraagt 3VOBiotoop de komende maanden extra aandacht via de sociale media, zoals Facebook en Twitter alsmede de eigen website.

U kunt het burgerinitiatief volgen via social media Facebook, Twitter en de website: www.3vobiotoop.nl.