Aanleg tijdelijk hondenlosloopgebied gestart

In Ridderkerk kunnen honden op een aantal plekken loslopen en er komt nu een mogelijkheid bij. Onlangs is op de hoek van Sportlaan – Koninginneweg gestart met de aanleg van een hondenlosloopgebied. Dit gebied grenst aan het Maxima College, waar leerlingen de mogelijkheid geboden wordt om het schoolcertificaat Hondenkennel te halen.

Dit gebied wordt tijdelijk aangewezen als honden losloopgebied met daar omheen een omheining en plaatsing van een afvalbak in verband met de opruimplicht van hondenpoep.

Leerlingen van het Maxima College kunnen dan de honden die in de kennel van het Maxima college verblijven hier uitlaten. Hondenbezitters uit de buurt mogen ook van dit gebied gebruik gaan maken zodat het buurtgevoel hierdoor wordt aangewakkerd.  

Het college heeft een bedrag van € 55.000 voor dit project gereserveerd.