Lokaal

Aanslag gemeentebelastingen in aantocht

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen wordt binnenkort verstuurd. De envelop valt rond 27 februari op de mat of staat dan digitaal voor u klaar op MijnOverheid.nl.

U krijgt één aanslag voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. Het geld wordt besteed aan een schone, veilige en leefbare gemeente.

Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u op de website van de gemeente. Komt u er niet uit of staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar info@ridderkerk.nl of bellen naar (0180) 451 234. U wordt verzocht het aanslagnummer en uw telefoonnummer te vermelden.

Op spreekuur

Wilt u uw vragen persoonlijk voorleggen aan Team Belastingen? Dan kunt u via (0180) 451 234 een afspraak maken voor een spreekuur op het gemeentehuis. Omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen, vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Heeft u hierover of over andere onroerende zaken specifieke vragen, dan kunt u een afspraak maken met onze taxateurs.

Kwijtschelding

Als het betalen van de belastin- gen voor u problemen oplevert door uw financiële situatie, kunt u gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen als de aanslag op uw naam staat. Dat kan via onze website. Er wordt dan een inkomens- en vermogenstoets gedaan. Kreeg u vorig jaar gedeeltelijk kwijtschelding, dan ontvangt u dit jaar automatisch bericht of die opnieuw wordt verleent.

Bij uw aanslag zit informatie over de verschillende belastingen, hoe u die kunt betalen en hoe u bezwaar kunt maken. Die informatie vindt u ook op www.ridderkerk.nl/belastingen.

Bezwaar via bureau

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u via de website bezwaar indienen. Als u hiervoor een bureau inschakelt, moet de gemeente dat bureau een vergoeding betalen en dit verwerken in het tarief van de onroerendezaakbelasting. Zelf een bezwaar indienen is eenvoudig en scheelt zowel u als de gemeente veel kosten.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade helpt u graag kosteloos bij het invullen van uw (kwijtscheldings) formulieren. Op facetridderkerk.nl/sociaal-werk/formulierenbrigade zijn de spreekuren te vinden.