Lokaal

Aansluiting Oostmolendijk-Rotterdamseweg blijft open

Het waterschap heeft besloten om de huidige verbinding van de Oostmolendijk met de Rotterdamseweg open te houden voor alle verkeer. De toegang van landbouwverkeer tot de kruising geeft voor Hollandse Delta de doorslag.

Het verkeer op de kruising Rotterdamseweg–Vlietlaan–Oostmolendijk verloopt in de avondspits moeizaam. De drukte op deze kruising zal de komende jaren alleen maar toenemen, zo blijkt uit onderzoek van het waterschap. Daarom onderzocht Hollandse Delta de mogelijkheid om de aansluiting van de Oostmolendijk op de kruising met de Rotterdamseweg af te sluiten.

Heemraad wegen Ridderkerk Piet Kome: “Behalve bijvoorbeeld auto’s, motoren en fietsers, maakt ook het langzamere landbouwverkeer gebruik van de kruising. Met de afsluiting van de Oostmolendijk zouden landbouwers met hun tractoren voor het verkeer op de Rotterdamseweg onaanvaardbaar veel hinder en gevaar opleveren.”

De Rotterdamseweg-Ringdijk–A15 wordt voorjaar 2020 aangepakt. Er komt geluids-reducerend asfalt, de verkeerslichten op de kruisingen worden vervangen en de lijnbusbaan wordt verbeterd.