Aanvraag voor sloop van St. Joriskerk

De dreiging van sloop voor de tram is verdwenen, maar de Sint Joriskerk in Ridderkerk lijkt niet aan de slopershamer te kunnen ontkomen. Het parochiebestuur heeft een vergunning aangevraagd voor sloop van de in 1960 gebouwde kerk en de aangrenzende pastorwoning en parochiezaal.

De parochie kan het onderhoud van het kerkgebouw niet meer opbrengen. Om die reden is al eerder sloop overwogen. In navolging van de Christus is Koning-kerk in Slikkerveer leeft al langer het idee om na sloop een nieuwe kerkzaal te realiseren in combinatie met woningbouw. In 2017 werd al een sloopmelding bij het gemeentebestuur gedaan.

Door de onzekerheid over het tramtracé konden er geen plannen worden gemaakt. Het betekende ook dat er al bijna tien jaar geen serieus onderhoud aan het kerkgebouw is geplaagd. De kosten voor groot onderhoud wegen nu als een molensteen. Het kerkbestuur heeft in een nieuwsbrief aan de parochianen kenbaar gemaakt te vrezen voor een faillissement.

De parochie ziet daarbij nog een probleem op zich afkomen. Het gemeentebestuur wil de Sint Joriskerk de status van gemeentemonument geven. Het kerkgebouw moet dan in stand worden gehouden: “Dat zou betekenen dat we niets meer met de kerk kunnen en wel tot groot onderhoud gedwongen zijn. En dat zal het al eerder genoemde faillissement van de parochie betekenen. Zoals het er nu voorstaat is de oplossing om de kerk te slopen de enig mogelijkheid om het voortbestaan van de parochie in een goed onderkomen veilig te stellen.”

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart, die vier jaar geleden in opdracht van de gemeente is opgesteld door Dorp, Stad & Land, is aan de Sint Joriskaart “een hoge waarde” toegekend. Vooral het verzonken reliëf van Sint Joris en glas-in-beton gevels worden als bijzonder genoemd.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.