Aanvullende informatie nodig voor gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk

Het landschapspark ‘Oeverpark Rivieroevers’ in Ridderkerk kan positieve milieueffecten opleveren. De effecten zijn echter nu nog niet altijd voldoende gebiedsspecifiek beschreven. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Ridderkerk had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Ridderkerk wil op de oevers van de Nieuwe Maas en de Noord een landschapspark ontwikkelen. Volgens de gebiedsvisie ‘Rivieroevers Ridderkerk’ komen er ook drie woon- en werklocaties. Voordat de gemeenteraad besluit over de gebiedsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Voor de drie woon- en werklocaties zijn verschillende invullingen onderzocht. Daarbij is de ontwikkeling van landschapspark ‘Raamwerk Oeverpark’ als uitgangspunt genomen. Dit biedt kansen voor positieve milieueffecten op bijvoorbeeld het landschap en de bereikbaarheid van de oevers, zegt de Commissie. Met de kanttekening dat de beoordeling van de milieueffecten van de voorkeursinvulling soms onvoldoende gebiedsspecifiek is, waardoor deze nu niet goed kan worden beoordeeld.

Voor het gebied Huys ten Donck zijn de effecten van woningbouw in het populieren-/essenbos en de mogelijkheden om effecten te voorkomen, onvoldoende beschreven.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de gebiedsvisie. De gemeente heeft aangegeven het advies te zullen gebruiken bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. Verantwoordelijk wethouder Marco Oosterwijk zegt in een reactie: “Ik ben blij met onze keus om ook een planMER op te stellen, want het advies van de Commissie m.e.r. geeft meerwaarde en dat is van belang voor iedereen die in Ridderkerk is betrokken. Het commissieadvies nemen we serieus, en in het voorstel van het college aan de gemeenteraad lichten we toe hoe we met de aanvullingen omgaan.“

De verwachting is dat de gemeenteraad in december de gebiedsvisie en de planMER vaststelt. 

Op de website vindt u het volledige advies.

Foto: gemeente Ridderkerk