Actie tegen illegale bootjes en steigers

De gemeente Ridderkerk en het Waterschap Hollandse Delta zijn van plan om illegale vaartuigen en steigers te verwijderen langs de Waalweg, tussen de Rijksstraatweg en de boothelling Rijsoord.

De meeste bootjes worden al lange tijd niet meer gebruikt, zijn in verval geraakt en soms half gezonken. Ook de steigertjes zijn soms in verval geraakt en kunnen daarmee een gevaar vormen. Ze veroorzaken schade aan de oevers en doen afbreuk aan de landschappelijke waarde. Dat is de gemeente en het waterschap een doorn in het oog.

De eigenaren kunnen hun bootjes en/of steigers tot 1 oktober nog zelf weghalen. Daarna doen de gemeente en het waterschap dat. Wie zijn bootje dan alsnog wil hebben, krijgt een rekening voor de kosten die zijn gemaakt voor het verwijderen. Bij alle bootjes/steigers waar het om gaat, wordt binnenkort deze mededeling ook kenbaar gemaakt. Uiteraard geldt dit niet voor bootjes en/of steigers op eigen terrein.

Snelle boten

Ook boten die nog wel varen krijgen aandacht. Vooral boten die veel te snel varen op de Waal. De maximale snelheid op dit water is zes kilometer per uur. De politie, die op de Waal per boot surveilleert, krijgt regelmatig klachten over te snel varende boten. Ze vormen een gevaar, bijvoorbeeld voor zwemmers. Ook kunnen de snelle boten schade toebrengen aan oe- vers en worden vogels verjaagd en nesten in het riet overspoeld. Aan iedereen het verzoek zich te houden aan de vaarregels op de Waal.

Foto’s: Gemeente Ridderkerk, Erik Jonkman