AED bij Beukenhof

Dankzij een samenwerking tussen de Nederlandse Hartstichting en de Vriendenloterij is het Ferry Tip, één van de bewoners aan de Beukenhof, uiteindelijk dan toch gelukt om deze straat van een AED te mogen voorzien.

Tip, die zelf ook burgerdienstverlener vanuit de Hartstichting is, weet dat een AED levensreddend kan zijn tijdens een reanimatie. Hij werkt als Buitengewoon Opsporingsambtenaar en heeft hij in zijn vak al eens vaker te maken gehad met een reanimatie. Het reanimeren en het gebruik van een AED is hem dan ook niet onbekend. Al is het alleen al omdat Tip ieder jaar getraind word in levensreddend handelen.

Omdat de wijde omgeving vanuit de Beukenhof geen AED voorhanden had, heeft de Ridderkerker een aantal jaren geleden een poging gedaan om een AED in de Beukenhof te krijgen. Ook deze poging was vanuit de Hartstichting, echter was het toen de bedoeling om de helft van de onkosten middels eigen bijdrage vanuit alle bewoners bij elkaar te krijgen, zodat de Hartstichting de andere helft voor haar rekening zou nemen. Helaas is dat toen niet gelukt en moest de initiatiefnemer noodgedwongen de actie beëindigen.

Een paar weken geleden las Ferry over de actie vanuit de Hartstichting in samenwerking met de Vriendenloterij. Er konden AED’s (met onderhoudscontract voor vijf jaar) gewonnen worden. Kans daarop had men door zich op te geven met een motiverende reden “waarom ‘jouw’ buurt een AED nodig heeft”. Met een goede onderbouwing viel Ferry in de prijzen.

Afgelopen week was het zover. Eindelijk heeft de Beukenhof een AED en hangt deze aan de buitenmuur van zijn woning. Beschikbaar voor iedere hulpverlener die opgeroepen word voor een reanimatie. De bijbehorende code voor de AED kast krijgt men dan te zien in de oproep.

Maar… Natuurlijk is Tip blij dat er nu een AED aanwezig is in de straat…. Tegelijkertijd hoopt hij dat hij hem nooit hoeft te gebruiken natuurlijk.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.