Afscheid van Voedselbank met een wrange smaak

Voor de vrijwilligers van het uitgiftepunt van de Voedselbank in Ridderkerk is het een hard gelag. Met een nieuwe werkwijze van de Voedselbank Rotterdam zijn zij op een zijspoor gezet. Het steekt de mannen en vrouwen die zich er jarenlang voor hebben ingezet. “We hebben niet de kans gehad om zelf voor de veranderingen te zorgen. We zijn er op geen enkele manier bij betrokken” zegt de eveneens bedankte coördinator Wilma Bracké.

Ze behoort tot de vrijwilligers die zich vanaf de start voor het uitgiftepunt in Ridderkerk verdienstelijk hebben gemaakt. Achttien jaar lang draaide een groot deel van haar week om de Voedselbank, zeker toen ze tien jaar geleden de coördinerende rol van de toen 80-jarige Tiny Hellings overnam.

“Ze mochten me er 24 uur per dag voor bellen” aldus Bracké over haar betrokkenheid: “We maakten zelf noodpakketten van toiletpapier tot beschuit, voor als in een gezin de koelkast leeg was. Ook maakten we tijdelijke pakketten voor toekomstige klanten voor wie de aanvraag in Rotterdam liep.”

Het eerste jaar hielp de Voedselbank in Ridderkerk een kleine twintig huishoudens. In weerwil op de wens van de Ridderkerkse wethouder Heleen van den Berg (“we moeten de Voedselbank overbodig maken”) groeide dit uit tot boven de honderd gezinnen. “In ons drukste jaar hadden we wekelijks 115 kratten. Onze laatste uitgifte was 95 kratten voor 80 huishoudens. Grotere gezinnen worden geholpen met twee voedselpakketten” blikt de voormalig coördinator terug.

Goed team

De eerste jaren kon het uitgiftepunt gebruikmaken van de zaal naast de Sint Joriskerk. Na renovatie was de inpandige garage beschikbaar voor de uitgifte. Door een verdubbeling van het aantal klanten kwamen we veel ruimte te kort. Wethouder Cora van Vliet vond die omstandigheden niet kunnen en heeft ons geholpen aan een mooie plek in de huishoudschool” vertelt Wilma.

De opening van dit nieuwe uitgiftepunt werd in mei 2019 gevierd met het doorknippen van het lint door wethouder Marten Japenga. Alle vreugde en het enthousiasme van toen zijn nu weg. “We hadden hier met dertien vrijwilligers en steun van de kerken een goed team. Regelmatig verzorgden we lezingen en informatie bij scholen en andere organisaties die tot vele donaties hebben geleid.”

Volslagen verrassing

“In plaats van uitdelen van kratten wil de Voedselbank Rotterdam naar een winkelconcept. Dat hadden we met onze ploeg ook kunnen verzorgen, maar die kans is ons niet gegund” stelt Bracké. De coördinator van het uitgiftepunt dacht een klein halfjaar, op verzoek van de Voedselbank Rotterdam, met twee medewerkers over dit nieuwe concept te gaan praten met de directeur van de Rotterdamse Voedselbank. Ze had zich voorbereid met een hele lijst vragen: “Maar die heb ik niet meer hoeven stellen. Binnen twee minuten kregen we rauw op ons dak: “de FoodCompany is Voedselbank Ridderkerk geworden”.

Dat kwam als een volslagen verrassing, want eerder was aan alle uitgiftepunten toegezegd dat de vrijwilligers zouden worden betrokken bij alle veranderingen. Op 5 september 2019 ontving de uitgiftepunten n.a.v. een artikel in het Algemeen Dagblad over de wens om in de toekomst met winkels te gaan werken, een mail van de directeur van Voedselbank Rotterdam:
 “Ik kan me voorstellen dat er daarbij onzekerheid gaat ontstaan over de toekomst van de uitdeelpunten. Dat is niet nodig, want als het zover komt dat we winkels gaan introduceren zal dat een geleidelijk proces zijn, waarbij we jullie in hoge mate zullen betrekken. Bovendien is het zo dat we voor het bemensen van de winkels ook jullie hulp en ervaring hard nodig hebben. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen…”

Buitenspel gezet

Voor de Ridderkerkse Voedselbankvrijwilligers voelde het daarom in meerdere opzichten als een dolk in de rug dat de stap naar de nieuwe werkwijze is gezet zonder dat ze hiervoor hun inbreng hebben kunnen leveren. “De directeur van de Voedselbank Rotterdam is aan ons voorbij gelopen en heeft achter onze rug afspraken gemaakt. Ook het bestuur van de FoodCompany heeft ons diep teleurgesteld. We hadden goed contact. Als we teveel aan verse producten aangeboden kregen, verwezen we door naar de Foodcompany. Ook hebben we kleding, speelgoed en fietsen hun richting opgestuurd. Zelfs toen we 100 gratis PCR testen (naast Hotel Van der Valk) aangeboden kregen heb ik de gulle gever verwezen naar de Foodcompany, want zij hadden meer klanten, was mijn gedachte. Wij kregen op onze beurt soms groenten e.d. op woensdag. Het ging altijd in goede harmonie, dacht ik.”

Het verklaart de verontwaardiging van de coördinator en andere betrokkenen van het uitgiftepunt. Zij kregen pas van de nieuwe plannen te horen nadat de “accreditatie” van de Stichting Voedselbank Ridderkerk voor FoodCompany rond was. “Daardoor zijn wij volledig buitenspel gezet” vertelt Wilma Bracké, die zich hierover nog steeds kan opwinden.

Ze beseft echter ook dat er niets meer aan te veranderen is: “Elke accreditatie is blijkbaar onomkeerbaar. Protest bij de Vereniging Voedselbanken Nederland heeft slechts verbazing opgeleverd over de procesgang.”

Zorgen

“We maken ons nu vooral zorgen over de mensen die op de Voedselbank zijn aangewezen. Bij ons waren ze vertrouwd en konden ze anoniem hun boodschappen en alle extra’s ophalen. Nu moeten ze naar een ‘winkel’ waar in feite met grote letters boven staat dat ze niet voor hun eten kunnen betalen. Onze hoop is dat iedereen op dezelfde manier hulp zal blijven krijgen. Want we deden veel en veel meer dan de pakketten van Rotterdam uitdelen. Zelf zullen we niet kunnen zien hoe het nu verder gaat, want niemand van onze vrijwilligers heeft willen overstappen. Heel jammer dat het zo is gelopen. Het had echt anders gekund” meent de oud-coördinator.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.