Afval scheiden gaat steeds beter

Sinds de invoering van het variabel tarief voor het inzamelen van afval hebben inwoners 24 procent minder plastic, metalen verpakkingen, drinkpakken (PMD) en restafval weggegooid. De hoeveelheid ingezameld GFT (groente, fruit en tuinafval) is de eerste twee maanden van 2022 juist gegroeid met 37 procent.

In 2021 zat in het restafval nog gemiddeld ruim honderd kilo afval per persoon dat gescheiden kan worden: etensresten, tuinafval, herbruikbaar papier/karton, glas en textiel.

Het variabel tarief voor afvalinzameling (afhankelijk van het aantal keer dat bewoners hun restafval aanbieden) is per 1 januari 2022 ingegaan. De inwoners van Ridderkerk laten de eerste twee maanden na deze overgang al een aanzienlijke verandering in afvalscheiding zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De invoering van het nieuwe systeem leverde al flinke verbeteringen op. Het variabel tarief laat zien dat het nieuwe systeem goed uitpakt.

Door het goed scheiden van afval sparen de bewoners van Ridderkerk met elkaar grondstoffen die niet langer verloren gaan in de verbrandingsoven. De invoering van het variabel tarief lijkt er al toe geleid te hebben dat het milieu én de portemonnee minder belast worden.

Inwoners van Ridderkerk scheidden vorig jaar 67 procent van het huishoudelijk afval. Dat bleek uit een onderzoek van RTV Rijnmond. Ridderkerk eindigde daarmee op de vierde plek in de regio.