Afval scheiden: waar doen we het voor?

Waarom scheiden we afval? Heel in het kort: om duurzamer te leven en om het betaalbaar te houden. Van verreweg het meeste afval dat gescheiden wordt, kunnen nieuwe producten worden gemaakt.

Grondstoffen die niet gescheiden worden of via nascheiding uit het restafval kunnen worden gehaald, gaan samen met het restafval verloren in de verbrandingsoven.

178 kilo

Sinds afval gescheiden aangeboden kan worden, scheiden inwoners van Ridderkerk meer: vorig jaar 67 procent van het huis- houdelijk afval. We produceren gemiddeld 546 kilo huishoudelijk afval per inwoner per jaar. Dat is glas, papier, plastic, blik, groente, fruit- en tuinafval, restafval en het grof huishoudelijk afval dat naar de milieustraat gaat. Van dat afval gaat gemiddeld nog 178 kilo restafval naar de verbrandingsoven.

In het hele land is het streven om honderd kilo restafval per inwoner over te houden. De ambitie van de landelijke overheid is om uiteindelijk nog maximaal 30 kilo restafval te hebben. Daarvoor is er nog een lange weg te gaan, maar het is haalbaar: uit metingen blijkt dat negentig procent van het restafval nog gescheiden kan worden. Er zit namelijk nog veel groente, fruit en tuinafval in (gft), maar ook papier, glas en textiel. Door gescheiden in te zamelen, sparen we de grondstoffen en dat is beter voor het milieu.

Eerlijker

We besparen er ook mee op de kosten. We veroorzaken steeds meer afval en het verbranden van restafval wordt duurder. Door te scheiden, beperken we ook de stijging van de kosten. En afval dat hergebruikt kan worden, levert weer geld op.

De aanslag van de gemeentebelastingen valt een dezer dagen bij u op de mat. Nieuw dit jaar is dat de afvalstoffenheffing is opgedeeld in een vast en een variabel tarief. Hiermee worden de lasten iets eerlijker verdeeld: wie goed scheidt, betaalt minder.

De ondergrondse containers registeren via uw afvalpas hoe vaak u een zak aanbiedt. In de minicontainers zit een chip die registreert hoe vaak u de container aanbiedt.

De afvalstoffenheffing is nodig om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De heffing mag niet meer opleveren dan de kosten. De gemeente verdient hier dus niet aan.

Wilt u tips voor het scheiden van afval of wilt u weten wat waarbij hoort? Kijk dan op www.bar-afvalbeheer.nl/afval-scheiden. Meer informatie over de afvalstoffenheffing? Kijk dan op www.ridderkerk.nl/belastingen-betalen.