Lokaal

Afvalinzameling rondom oud & nieuw

Donderdag 31 december (oudejaarsdag) worden de afvalcontainers voor PMD+restafval en papier en de GFT-cocons afgesloten. U kunt uw afval dan niet aanbieden. Vrijdag 1 januari gaan alle afvalcontainers weer open.

De textielcontainers van Opnieuw & Co gaan vanaf 29 december dicht en worden vanaf 2 januari weer geopend. Plaats geen afval naast de container, om zwerfafval en risico op brandstichting te voorkomen.

Vrijdag 1 januari worden er geen minicontainers geleegd. Stond het aanbieden van uw minicontainer op die dag gepland? Dan kunt u uw minicontainer zaterdag 2 januari aanbieden.

Ophaaldagen

In 2021 veranderen voor een aantal huishoudens de ophaaldagen van de minicontainers. In uw persoonlijke afvalkalender ziet u of de verandering ook voor u geldt. Deze informatie is te vinden in de BAR afval-app en op bar-afvalbeheer.nl/afvalkalender. Bent u niet in het bezit van een computer of smartphone, neem dan contact op via (0180) 451 234.

Frituurvet inleveren

Gaat u oliebollen bakken? Gooi het frituurvet niet weg, maar lever het in. Dan krijgt het een tweede leven als biobrandstof, bijvoorbeeld voor tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales of in het vervoer. U kunt het inleveren bij milieustraat Noordpolder. Laat het eerst afkoelen. Giet het in de originele verpakking of een plastic flacon en sluit die goed af. U kunt het ook inleveren bij een inzamelpunt in de buurt. Kijk hiervoor op frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren.