Afvalscheiding steeds beter in Ridderkerk

De eerste helft van 2020 laat een duidelijke verbetering in de afvalscheiding zien. Het aanbod restafval daalde in een jaar van 247 kilo per inwoner per jaar naar 175 kilo. Een goede stap op weg naar 30 kilo per inwoner per jaar in 2025.

Restafval en PMD (onder andere plastic, blikjes en melkpakken) worden nu samen ingezameld. PMD wordt achteraf gescheiden. Inwoners bieden steeds meer GFT, papier, glas en textiel gescheiden aan. Er komen dus steeds meer grondstoffen uit het afval.

Plannen delen

Er is gekozen om eerst alle voorzieningen (bijvoorbeeld ondergrondse containers en GFT-cocons) die bij het nieuwe inzamelsysteem horen op orde te brengen. Geschikte containerlocaties zijn onderzocht.

De komende tijd worden deze plannen met inwoners gedeeld. Ze kunnen hierop reageren. Daarna begint het plaatsen van extra ondergrondse containers, het aanpassen van reeds geplaatste containers en definitief maken van de plekken van de gft-cocons.

Afvalpas

In het tweede kwartaal van 2021 worden de afvalpassen uitgedeeld. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en papier/karton en de GFT-cocons gaan vervolgens op slot. Ze zijn dan alleen nog te openen met een afvalpas. De inwoners worden hierover ruim van tevoren geïnformeerd. In het derde kwartaal van 2021 start de proefperiode waarin inwoners de tijd krijgen om te wennen aan het nieuwe systeem.