Lokaal

Afwegingskader voor woon-zorginitiatieven

Er worden regelmatig verzoeken ontvangen om mee te werken aan een woonzorgconcept in de gemeente. Om te helpen deze verzoeken te beoordelen, heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Afwegingskader marktinitiatieven Wonen, Welzijn, Zorg’ vastgesteld.

Met dit kader willen zij zorgen voor een passend woon(zorg)aanbod voor ouderen en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zodat deze inwoners langer veilig thuis kunnen wonen. Zij krijgen deze verzoeken van zorginstellingen, projectontwikkelaars en ouderinitiatieven die een concept willen opzetten voor deze doelgroepen.

Het kan gaan om een verzoek om een bestaande woonvoorziening in te zetten als woonzorglocatie, een verzoek om een leegstaand gebouw te veranderen in een woonzorg-accommodatie of een vraag naar een geschikte locatie.

Het afwegingskader geeft objectieve en heldere eisen om zulke plannen te kunnen beoordelen. Via het afwegingskader kan de gemeente ze bijvoorbeeld spiegelen aan de behoefte aan woningen voor ouderen en zorgdoelgroepen in Ridderkerk. Het wordt in de verschillende fases van de ontwikkeling van een plan ook als handvat in gesprekken tussen de gemeente en initiatiefnemers. Voor initiatiefnemers geeft het kader inzicht in de voorwaarden die de gemeente stelt aan wooninitiatieven voor ouderen en zorgdoelgroepen.

Op de pagina Woonzorginitiatieven van de gemeente vindt u het afwegingskader.