Alfred van den Bosch vertrekt bij Wooncompas

Alfred van den Bosch vertrekt per 1 juli 2022 als bestuurder bij Wooncompas. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Vivare in Arnhem.

Een nieuwe richting

Alfred is de afgelopen acht jaar van grote betekenis geweest voor Wooncompas. Hij begon als bestuurder van Woonvisie en gaf de strategie van de organisatie nieuwe energie en richting. Vanuit de traditionele verantwoordelijkheid van Woonvisie in de BAR-gemeenten onder Rotterdam versterkte en vergrootte hij de volkshuisvestelijke prestaties.In Ridderkerk kwam een grootschalig vernieuwings- en verduurzamingsprogramma op gang waarbij jaar op jaar meer dan honderd woningen worden vernieuwd. Tegelijkertijd pakte hij samen met de organisatie in Barendrecht de stilliggende nieuwbouwopgave in het uitbreidingsgebied Vrouwenpolder op.

Meer dan de bestaande omgeving

In 2020 volgde de fusie tussen Woonvisie en WoonCompas, waarna er onder de noemer Wooncompas in Rotterdam de ruimte ontstond om met kracht aandacht te geven aan bijzondere opgaven in de stad. Ook nam Wooncompas samen met Patrimonium en Havensteder de woningen van Vestia in Barendrecht over.Alfred van den Bosch: “Ik heb de afgelopen acht jaar met veel passie en energie bij Wooncompas gewerkt. We groeiden naar een regionale corporatie die verantwoordelijkheid neemt en durft te doen. We fuseerden met WoonCompas, we namen in Barendrecht het bezit over van Vestia en in Rotterdam dat van Rondom Wonen. Maar minstens zo mooi als de stenen vond ik de samenwerking met onze huurdersorganisatie Progressie, waarbij we elkaar, na stevige gesprekken, vonden op het thema betaalbaarheid. Onze eigen durf en vitaliteit groeide, ik ben de organisatie dankbaar dat zij de reis met mij aandurfden. We hebben er gezamenlijk hard voor gewerkt en mogen trots zijn op de resultaten. Ik dank alle collega’s voor hun inzet. Ik pak bij Vivare een nieuwe uitdaging op, maar zal Wooncompas missen.

Veel succes met nieuwe uitdaging

De Raad van Commissarissen betreurt het dat Alfred vertrekt. Ronald de Koning, voorzitter van de RvC, zegt “De inzet en betrokkenheid, maar ook de resultaten van Alfred voor de sociale huisvesting in onze regio roept waardering en respect op. De Raad van Commissarissen constateert dat Alfred een gezond en sterk Wooncompas achter laat. Hij dankt hem, ook namens alle collega’s van Wooncompas, hiervoor en wenst hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.”

De Raad van Commissarissen gaat op zoek naar een goede opvolger. Dit traject wordt samen met alle betrokkenen zorgvuldig doorlopen.