Als heel Ridderkerk slaapt, staat de strooiploeg klaar

Sneeuw, ijzel, opvriezende weggedeelten. De gemeentelijke strooiploeg maakt zowel ’s nachts als overdag Ridderkerk sneeuw- en ijsvrij. Zij schuiven of borstelen binnen de bebouwde kom sneeuw van doorgaande wegen en fietspaden en strooien zout. Het Waterschap Hollandse Delta houdt Ridderkerkse wegen buiten de bebouwde kom begaanbaar.

De strooiploeg maakt looppaden naar openbare voorzieningen. Verder maken zij toegangswegen richting scholen, verzorgingstehuizen, bushaltes, dijktrappen, doktershuizen, fietsenstallingen, invalideparkeerplaatsen en het gemeentehuis zoveel mogelijk sneeuwvrij. Daar wordt ook gestrooid.
Winkelcentra en parkeerautomaten worden begaanbaar gemaakt voor voetgangers.

Binnenwegen

De gemeente strooit niet op de binnenwegen in de wijken als er (platgereden) sneeuw ligt en de temperatuur beneden het vriespunt ligt. Hierdoor zou namelijk alleen de bovenste laag van de sneeuw ontdooien. Dit water bevriest weer waardoor het alleen maar gladder zou worden. Wanneer de meeste sneeuw is verdwenen, wordt er weer gestrooid.

Handje meehelpen

De gemeente kan niet alle straten en voetpaden sneeuw- en ijsvrij houden. Helpt u mee glij- en valpartijen te voorkomen door uw stoep (en die van de buren) sneeuwvrij te maken? Bij sneeuw kunt u beter eerst vegen en pas daarna strooien. Schuif de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Houd de goot en de rioolput vrij. Smeltwater kan dan gemakkelijk weglopen.

Om u daarbij te helpen biedt de gemeente u gratis strooizout aan. Tegen inlevering van de speciale coupon kunt u een zak van circa 10 kilo ophalen. U vindt deze coupon in De Blauwkai van 23 januari 2019. U kunt het strooizout ophalen bij Zand- en grindhandel De Jong, Haven 20 in Ridderkerk. Tegen inlevering van de coupon ontvangt u gratis één zak (ca. 10 kilo) strooizout. Het gratis strooizout kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur worden opgehaald.

Wilt u weten waar en wanneer de gemeente strooit als er gladheid wordt verwacht? Kijk op de internetpagina of volg via Twitter.

Meldingen over gladheid geeft u door via telefoonnummer (0180) 451 234.