Alternatief voor afgevallen stembureaus

Voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 17 maart zijn vier locaties afgevallen als stembureau. Dat zijn de basisscholen De Bongerd, De Noord en Rehobothschool en zorginstelling Salem.

Hiervoor zijn alternatieven beschikbaar in de vorm van sporthal Drievliet en de gymzaal aan de P.C.Hooftstraat. Deze alternatieve stemlokalen staan niet op de achterzijde van de kandidatenlijst, die deze week huis-aan-huis in Ridderkerk wordt verspreid. In kerkgebouw Levensbron wordt de capaciteit om te kunnen stemmen vergroot (meer stembureauleden, meer stemhokjes).

De stemlokalen zijn om uiteenlopende redenen afgevallen. In de drie scholen zijn de afstandregels niet goed te handhaven. In Salem is een verbouwing gaande waardoor ook hier coronaveilige looproutes niet mogelijk zijn.

Rolstoelen

In sporthal Drievliet is de lift niet groot. Kiezers in een rolstoel wordt aangeraden gebruik te maken van het stemlokaal in de Ichthuskerk. In de gymzaal aan de P.C. Hooftstraat zijn de toegangsdeuren niet breed. Rolstoelers kunnen daarom beter hun stem uitbrengen in kerkgebouw Levensbron.

Meer capaciteit stembureau in kerk Levensbron