Lokaal

Altijd een AED in de buurt in Ridderkerk

Dat er tegenwoordig in Ridderkerk 25 AED’s (Automatische Externe Defibrillator) hangen die dag en nacht beschikbaar zijn, is mede te danken aan Frans Velders. “Ik word wel eens gekscherend Frans Veilig genoemd.”

Samen met Henk Salij heeft de Ridderkerker zich hier jarenlang voor ingezet. Frans: “In 2008 vertrok de ambulancepost uit Ridderkerk. De aanrijtijd van ambulances werd daarmee vijftien minuten. Terwijl bij een hartstilstand de eerste zes minuten cruciaal zijn. Dat was mijn motivatie.” De noodzaak van hun lobby werd een aantal jaar geleden extra benadrukt toen Henk een hartstilstand kreeg en gered werd dankzij reanimatie met AED.

De wijken in

De lobby begon bij Wijkoverleg Drievliet-Het Zand. Samen hebben ze er toen voor gezorgd dat er in die wijk drie AED’s kwamen. Die werden gefinancierd door Fonobori, Rabobank en Woonvisie. Frans: “Maar het liet me niet los. Toen heb ik het ondergebracht bij het Maatschappelijk Burgerplatform. Het MBR heeft toen een ongevraagd advies uitgebracht, mede dankzij de toenmalige voorzitter Wim Blok.”

Frans inventariseerde hoeveel AED’s er zijn in Ridderkerk en waar ze hangen. “We deden een oproep in De Blauwkai dat mensen hun AED moesten aanmelden. Dat leverde wel reacties op, maar bracht niet alles in beeld. Dus toen zijn Henk en ik de wijken in gegaan en gaan bellen.”
Er bleken 105 AEDs’ te zijn. Die hebben de mannen allemaal bezocht om erachter te komen waar ze hangen en hoe goed ze vindbaar zijn. “Er bleken er maar tien buiten te hangen, dus de overige AED’s waren niet dag en nacht bereikbaar.”

Frans houdt al veertien jaar een lijst bij van alle AED’s in Ridderkerk. De locaties staan in de gemeentegids en zijn online te vinden. Frans bleef zich inzetten voor meer AED’s. “We hebben de laatste jaren veel medewerking gekregen van de wethouder en de medewerker van de gemeente. Ook zonder het MBR zouden we dit nooit voor elkaar hebben gekregen.”

Strategische plekken

Frans zocht voor de nieuwe 25 AED’s de locaties uit. Een hele klus, want de spreiding door de gemeente moet goed zijn én de AED’s moeten strategisch hangen, op plekken waar ze goed te vinden zijn.

“Het fijne is dat er bij deze 25 AED’s een professionele organisatie achter zit. Die regelt het onderhoud. Er zit verwarming en koeling in de kasten. Dat is belangrijk om de AED goed werkend te houden. En ze zijn ook voor kinderen te gebruiken. De meeste hangen bij scholen en wijkcentra, enkele andere in appartementencomplexen en bij bedrijven.”

Burgerhulpverleners

Het is mooi dat er nu een goede spreiding is over Ridderkerk. Maar: er zijn ook veel burgerhulpverleners nodig. Zij worden bij een mogelijke hartstilstand opgeroepen om de dichtstbijzijnde AED te halen of om te beginnen met reanimeren tot professionals het overnemen. Er zijn in Ridderkerk 1.250 burgerhulpverleners nodig. Op dit moment zijn er in de gemeente nog maar 686. Daar is dus nog een grote slag te slaan. “Goed nieuws is dat Facet Ridderkerk al haar vrijwilligers de mogelijkheid geeft een training te volgen. Sportverenigingen hebben van hen ook een oproep gekregen per team een aantal spelers een training te laten volgen.”

Hebt u de cursus reanimeren met AED gevolgd, maar bent u nog niet aangemeld als burgerhulpverlener? Doe dit dan alsnog! Aanmelden kan via de website van HartslagNU. U kunt zelf aangeven op welke momenten u beschikbaar bent.

U kunt voor een cursus reanimeren met AED terecht bij vier EHBO-verenigingen. De training is jaarlijks gratis te volgen onder voorwaarde dat u burgerhulpverlener wordt/blijft.

Op de websitepagina van de gemeente Overzicht AED’s in Ridderkerk vindt u de locaties van AED’s en vindt u contactgegevens van de EHBO-verenigingen. Ook in de app van HartslagNU vindt u alle locaties.

Foto: Gemeente Ridderkerk