Lokaal

Ambities voor toekomst groen op papier

Veel inwoners hebben meegedacht over de toekomst van het groen in Ridderkerk. Uw inbreng is nu vertaald in een ‘concept ambitiedocument’. Daarin staat omschreven hoe we op lange termijn met elkaar omgaan met het groen en klimaatadaptatie.

De gemeente wil graag horen wat u van dit document vindt. Daarom ligt het vanaf vandaag ter inzage. U kunt uw reactie mailen. U bent ook welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst. Die is dinsdag 5 november van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Groene karakter behouden

De gemeente werkt aan een integrale visie op groen in Ridderkerk. Dit werd afgesproken in het Collegeprogramma. De gemeente wilt het groene karakter van Ridderkerk in stand houden, waar mogelijk versterken en toekomstbestendig maken. De aanpassing aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie) is een belangrijk thema.

Veel input

1.400 inwoners gaven hun mening via een enquête, zo’n 100 inwoners bezochten in september de wijkbijeenkomsten over dit onderwerp. Die inbreng is vertaald in ambities, die zijn ingedeeld in zes thema’s: identiteit, gezondheid (welzijn en leefkwaliteit), biodiversiteit, klimaat, energietransitie en economie. De gemeente maakt deze ambities zichtbaar in een aantal gebieden en formuleren uitgangspunten voor de inrichting van wijken en de verdeling van het groen daarin.

Deel 1

Het ambitiedocument is deel 1 van de Groenvisie. Het document geeft nog geen concreet antwoord op de knelpunten die u hebt ingebracht. De definitieve versie wordt waarschijnlijk in het voorjaar vastgesteld door de gemeenteraad. In deel 2 benoemt de gemeente projecten waarmee ze op korte termijn beginnen. Ook hiervoor wordt uw input gebruikt.

Het ambitiedocument ligt tot en met 14 november ter inzage in het gemeentehuis (Koningsplein 1). U kunt het digitaal bekijken via www.ridderkerk.nl/groenvisie. Kunt u niet naar de bijeenkomst op 5 november komen? U kunt uw reactie ook geven via groenvisie@ridderkerk.nl.