Lokaal

Asielschip verlaat Ridderkerk

Het schip ‘De Holland’, waarop sinds enige maanden ruim zestig vluchtelingen zijn gehuisvest, verlaat op of rond 1 februari 2022 de haven van Ridderkerk.

Dit is in overeenkomst de met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gemaakte afspraak. Het schip krijgt de komende tijd een ligplaats in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ridderkerk zorgt voor een goed afgestemde overdracht.

Het gemeentebestuur is blij dat met het aanbieden van de ligplaats in de Ridderkerkse haven een bijdrage geleverd kon worden aan het terugdringen van de knellende situatie in de overvolle asielzoekerscentra elders in het land. ,,Een woord van dank is op zijn plaats voor iedereen die op een positieve wijze heeft bijgedragen aan een goed verblijf van de vluchtelingen in onze gemeente”, aldus wethouder Marco Oosterwijk.

De opvang van de ruim zestig mannen uit Jemen en Syrië is op een goede wijze verlopen. Dat is mede te danken aan de inzet van vele Ridderkerkers en Ridderkerkse instellingen, zoals Facet Ridderkerk, Stichting Integratie Ridderkerk, kerken, politie, de BOA’s, brandweer en Waterschap Hollandse Delta. Onder meer in de voor dit doel opgerichte beheercommissie werd goed samengewerkt met de ondernemers rond de Ridderkerkse haven, het wijkoverleg en het COA.

Er was constant sprake van een goede sfeer aan boord. De bewoners waren bovendien bereid om het scheepspersoneel te helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Velen namen deel aan het dagprogramma, waaronder taallessen. Dankzij de inzet van vrijwilligers konden de bewoners ook meedoen aan activiteiten op de wal.

Het gemeentebestuur van Ridderkerk wenst de vluchtelingen eveneens een goede tijd toe in Krimpen aan den IJssel.