Lokaal

Asielzoekers er even tussenuit

Het taalcoachproject van Gilde Ridderkerk biedt sinds afgelopen week elke zaterdag bewoners van de asielzoekersboot een uitstapje aan naar haar locatie in het gemeentehuis.

Ze worden hier opgewacht door taalcoaches. Ook enkele oud-taalmaatjes, in het verleden door taalcoaches van het Gilde geholpen bij het leren van de Nederlandse taal, dragen met plezier bij aan de zogenoemde “WALK IN”. De ontmoeting is vooral gericht op gezelligheid en spelenderwijs Nederlands leren. Een groot aantal bewoners van de asielboot heeft enthousiast gereageerd op de uitnodiging en geeft aan het fijn te vinden om een dagbesteding te hebben.

Jammer genoeg is het aantal deelnemers beperkt vanwege de geldende maatregelen rondom Covid-19, maar vanwege de beperking met meerdere mensen samen te komen, vinden ook taalwandelingen plaats waarbij een taalcoach aan de wandel gaat met een asielzoeker.

Deze activiteiten zijn na een oproep vanuit de gemeente in afstemming met Facet en COA door het Gilde opgezet om het tijdelijk verblijf van de asielzoekers hier in Ridderkerk te veraangenamen. Voor de periode dat de asielzoekers in Ridderkerk verblijven, zal dit aanbod overeind blijven.

Mocht dit bericht u inspireren en vindt u het leuk op taalgebied iets voor een ander te betekenen, dan bent u van harte uitgenodigd nadere informatie bij het Gilde in te winnen.

Er is elke donderdagochtend een inloopspreekuur van 09.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis, rechtervleugel, 3e etage, kamer C303. U kunt ook bellen met Annelies Vorselaars, coördinator taalcoachproject: 06 17858511.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.