Besluiten van de gemeenteraad Ridderkerk van 21 maart

De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023, Wijkprogramma Oost 2019 – 2023, Aandelen Eneco, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019 en Motie inzake maatwerk sollicitatieplicht.

Beleidsplan Afval en Grondstof 2019 – 2023

De raad heeft het beleidsplan vastgesteld en gekozen voor een variant hoe het huishoudelijk afval de komende jaren in te zamelen. Daarvoor is een investeringsbedrag van € 2.727.000 ter beschikking gesteld. Gevolg zal zijn dat de Afvalstoffenheffing in 2020 met € 45,- toeneemt voor een meerpersoonshuishouden en € 29,- voor een eenpersoonshuishouden.

Wijkprogramma Oost 2019 – 2023

De raad heeft het wijkprogramma vastgesteld. Het is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkelingen in de wijk over een periode van vijf jaar. Het gaat niet alleen om de fysieke ruimte, zoals straten en groen, maar ook om de sociale omgeving, zoals de maatschappelijke voorzieningen.

Aandelen Eneco

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de gemeentelijke aandelen in Eneco te verkopen. In de raadsvergadering is hierover gesproken en hebben de raadsleden over dit voornemen hun wensen en bedenkingen kunnen geven.

Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019

Met de jaarlijkse vaststelling van deze nota wordt naar klanten duidelijkheid geboden over de grondprijzen die de gemeente Ridderkerk hanteert. De raad heeft de nota vastgesteld.

Planning tussenrapportages

Twee keer per jaar informeren burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de uitvoering van de gemeentebegroting. Dit gebeurt in zogeheten tussenrapportages. De raad heeft een nieuwe planning, wanneer de rapportages moeten worden uitgebracht, vastgesteld.

15e Wijziging Bouwverordening 1992

De raad heeft deze wijziging vastgesteld, waarmee de verordening is geactualiseerd en in overeenstemming is met landelijke wetgeving.

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019

De raad heeft deze verordening vastgesteld, waarmee de verordening is geactualiseerd en in overeenstemming is met landelijke wetgeving.

Motie inzake maatwerk sollicitatieplicht

De raad heeft besloten dat burgemeester en wethouders de motie hebben uitgevoerd en dat ze daarmee is afgedaan.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld