Lokaal

Bestrijden waterplanten Erasmuspark Ridderkerk ‘t Zand

Nu de waterkwaliteit van het water verbetert groeien er meer waterplanten. Voor de natuur is dat een positieve ontwikkeling en wenselijk, maar op sommige plekken groeien zoveel waterplanten dat de waterhuishouding hier hinder van heeft.

Sloten, vijvers en singels zijn belangrijk in het aan- en afvoeren van water in Ridderkerk. Dit moet ongehinderd kunnen.

Een watergang is schoon als:

  • Deze vrij is van drijfvuil of bouwafval
  • Riet en waterplanten de doorstroming niet belemmeren

Sloten en singels moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Sloten die erg dichtgegroeid zijn worden opgefrist door een deel van de water­ planten te verwijderen. Deze week is het Waterschap Hollandse Delta gestart in het Erasmuspark van de woonwijk Het Zand om de woekerende waterplanten te bestrijden.

Bestrijding vreemde waterplant

In de vijver van het Erasmuspark en aangrenzende sloten groeit een plant, die van nature niet in Nederland thuis hoort. Het is de zoge­naamde waterwaaier. De plant komt in grote hoeveelheden voor en verstikt het watermilieu. Dit is slecht voor de vissen en andere waterdieren. Het Waterschap Hollandse Delta is al in 2012 gestart om deze hardnekkige plant te bestrijden. Dit gebeurt met een nieuw ontwikkelde machine. Deze machine spuit vanaf een bootje met waterstralen de wortels van de plant los. De plant gaat hierdoor drijven, waardoor deze eenvoudig is te verwijderen. Door­ dat de wortels vervallen, kan de plant zich niet handhaven.