Bezoekerscentrum ‘De IJsvogel’ in Rijsoord open

Zaterdag 12 september 2020 is het nieuwe bezoekerscentrum Waalbos geopend. Het gebouw aan de Waalweg in Rijsoord ligt aan de rand van het Waalbos, een open bos met daartussen graslanden met koeien, paarden en schapen.

Van hieruit beginnen wandelingen en een excursies door de voormalige agrarische polder. Ook zullen er tentoonstellingen worden ingericht over de schilderskolonie van Rijsoord, het voormalige landbouwgebied en natuur worden ingericht.

Namens Hollandse Delta overhandigde heemraad Petra van Nes – de Man aan voorzitter Louis van Weije namens twee reproducties van historische kaarten. Het waterschap was een van de organisaties die betrokken was bij de inrichting van het gebied.

Waterberging

Langs de Langeweg ligt ook een moerasgebied. Bijna 6 hectare van dit gebied is bedoeld om bij hevige regenval het water uit het landbouwgebied op te vangen.

Dit water wordt gescheiden gehouden van de rest van het gebied omdat het een slechtere waterkwaliteit heeft. Dit opvanggebied zal door het waterschap beheerd worden.

Rond de oevers van de waterberging is riet aangeplant. “Hiermee ontstaat een aantrekkelijke plek voor verschillende soorten planten en dieren. Ook heeft het riet een zuiverend effect op het water”, zegt heemraad Van Nes.

Het duurzame gebouw ligt onder een groene heuvel, biedt onderkomen aan de Molenstichting Rijsoord, de ijsclub en de Stichting Natuurbeheer Waalbos en is ook bezoekerscentrum.

Foto: WSHD