Lokaal

Bezwaarprocedure legt bouwproject Binnenrijk ’t Zand stil

Op 16 juli 2020 hebben projectontwikkelaars Timpaan uit Hoofddorp, AMARE Vastgoed uit Ridderkerk, Bouwbedrijf Wagemakers uit Oss en de gemeente Ridderkerk de koopovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan Binnenrijk in woonwijk ‘t Zand.

Dit nieuwbouwplan is gesitueerd op de hoek van de Vlietlaan en Erasmuslaan te Ridderkerk, voorheen ook wel Driehoek ‘t Zand genoemd. Sinds de bouw van de wijk ‘t Zand, 30 jaar geleden, was het altijd al bekend dat deze locatie bebouwd zou worden. Alleen de onzekerheid van het wel of niet doorgaan van een tramtracé heeft jarenlang voor een blokkade gezorgd. Maar na het vrijgeven door de Provincie Zuid Holland kon de projectontwikkeling uitgevoerd worden.

Inmiddels ligt de bouw al geruime tijd stil door bezwaarprocedures tegen het bestemmingsplan en tegen de omgevingsvergunning van omwonenden van Middenmolendijk en appartementengebouw Erasmus aan de Zeemanstraat. Het stilleggen is gebeurd in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Er wordt nu tijd genomen om de bezwaarprocedure volgens de regels te laten verlopen om zo eventuele schadeclaims te voorkomen.

De ontwikkelaar start niet met de bouw voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De kopers verkeren nu in onzekerheid over wanneer de eerste heipalen de grond in gaan. Volgens de planning is het gebied eind 2024 helemaal klaar.Binnenrijk

Binnenrijk wordt een park, met daarin drie woongebouwen. Het project bestaat in totaal uit 133 koopwoningen: er is één gebouw met appartementen, één gebouw met eengezinswoningen en één gebouw met een mix van appartementen en eengezinswoningen. Op 29 oktober 2020 is de verkoop van Binnenrijk gestart.Werkzaamheden

Uiteindelijk is in februari 2021 gestart met de voorbereidende bouwwerkzaamheden. Alle grote bomen zijn verwijderd zodat deze geen sta in de weg meer zijn voor de bouwwerkzaamheden. Daarna zijn de grondverzet werkzaamheden gestart. Grote hopen zand en grond verrezen op de bouwplaats om zo de grond voor te belasten. Vervolgens werden de waterpartijen gegraven en rioolaansluitingen vanuit de bestaande woonwijk ‘t Zand aangelegd.