Bezwaren tegen bestemmingsplan ‘Driehoek ’t Zand’ ongegrond verklaard

Gemeente Ridderkerk mag 133 woningen en sportvoorzieningen bouwen in wijk Drievliet-het Zand. Afdeling bestuursrechtspraak verklaart bezwaren tegen het bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’ van gemeente Ridderkerk ongegrond. Het project Binnenrijk kan dus verder ontwikkeld worden.

Bij besluit van 10 december 2020 heeft de raad van de gemeente Ridderkerk het bestemmingsplan “Driehoek ’t Zand” vastgesteld. Het plan maakt 133 woningen en sport- en speelvoorzieningen in de buitenruimte mogelijk op een driehoekige kavel in de wijk Drievliet-’t Zand. Deze kavel is centraal gelegen tussen de wijken Het Zand en Drievliet, aan de noordzijde van winkelcentrum Vlietplein.

De kavel ligt nu braak en had tot voor kort een tijdelijke functie als parkeerterrein en speelvoorziening. De VvE Erasmus aan de Zeemanstraat en de winkeliersvereniging Vlietplein richten zich tegen het plan, omdat niet is voorzien in de aanleg van 46 parkeerplaatsen in het plangebied ten behoeve van winkelcentrum Vlietplein, dat ten zuiden ligt van het plangebied.

De VvE Erasmus aan de Zeemanstraat en de winkeliersvereniging Vlietplein stellen zich ervan bewust te zijn dat het volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling niet nodig is dat een plan een al bestaand parkeerprobleem oplost, maar zij voeren aan dat dit in dit geval anders ligt.

Volledige uitspraak Raad van State.