Bibliotheek verhuist naar gemeentehuis

De bibliotheek aan het Sint Jorisplein verhuist naar het gemeentehuis aan het Koningsplein. Burgemeester en wethouders hebben dat besloten. De verhuizing moet op 1 oktober 2020 een feit zijn.

,,We zijn samen met de bibliotheek al langer op zoek naar een toekomstbestendige locatie’’, zegt wethouder Marten Japenga. ,,Van de drie opties – niet verhuizen, de voormalige huishoudschool aan de Koninginneweg en het gemeentehuis – biedt de laatste de meeste voordelen.’’ De zoektocht wordt ook genoemd in het collegeprogramma.

Het college stuurt in het eerste kwartaal van 2020 een voorstel naar de gemeenteraad over de toekomst van de voormalige huishoudschool aan de Koninginneweg.

De begane grond van het gemeentehuis – ook de voorkeurslocatie van de bibliotheek – scoort goed op aspecten als laagdrempeligheid, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en samenwerkings-mogelijkheden met maatschappelijke partners. Door de verhuizing dalen de huisvestingskosten van de bibliotheek, waardoor de gemeentelijke subsidie omlaag kan.

Het gebouw aan het Koningsplein wordt naast de gemeente nu gebruikt door het horecabedrijf Burgerzaken, de muziekschool, Vluchtelingenwerk en Het Gilde.

Bekende grootschalige activiteiten, zoals de nieuwjaarsreceptie en de bijeenkomst met gedecoreerden op Koningsdag, kunnen ook na de verhuizing plaatsvinden. Ook blijft er ruimte voor exposities.

De gemeenteraad kan in januari wensen en bedenkingen geven over een garantstelling voor de financiering van de inrichting, automatisering en de verhuizing.

Veranderende rol

Directeur Ankie Kesseler van de bibliotheek: “We richten ons steeds meer op de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Samen met de andere bewoners van het gemeentehuis willen wij de Ridderkerkers de mogelijkheid bieden om hun taal- en digitale vaardigheden te vergroten, kennis te maken met nieuwe technologie of met elkaar in debat te gaan over maatschappelijke onderwerpen.”

Ook Grandcafé Burgerzaken ziet de voordelen van de verhuizing. ,,Met al deze gebruikers kan het hier een bruisend gebouw aan het Koningsplein worden, en daarin spelen we graag onze rol’’, zegt bedrijfsleider Mark Roedolf.