Biodiversiteit in conflict met verkeersveiligheid Erasmuslaan Ridderkerk

In het voorjaar zijn de lange gele stroken met narcissen een populaire publiekstrekker aan de Erasmuslaan in ’t Zand in Ridderkerk. En later in het voorjaar de grote vakken met veldbloemen. Een grote plantenpracht. Maar deze bloemen en planten raken ook een keer uitgebloeid en staan lang voordat deze worden afgemaaid. De hoogte van deze uitgebloeide planten en grassen zijn hinderlijk voor de weggebruikers en zorgen voor onoverzichtelijke situaties bij kruisingen op de Erasmuslaan. Voor de één is het onkruid en voor een andere is het prachtige natuur.

Biodiversiteit

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

De afgelopen tijd is er terecht veel aandacht voor de afname van het aantal insecten. Voornamelijk de bijen hebben het zwaar. Omdat de meeste planten afhankelijk zijn van de bestuiving door bijen, zijn ze bijzonder nuttig voor onze voedselvoorziening. Met een bij-vriendelijk beheer profiteren ook andere insecten en daarmee de insect etende vogels. Kortom: ook de gemeente Ridderkerk ziet het belang van · insectvriendelijk beheer.

In het collegeprogramma is opgenomen dat de biodiversiteit in de openbare ruimte verder vergroot moet worden. Onder uitbreiden van de biodiversiteit wordt verstaan het vergroten van de voor dieren (vlinders, bijen ,vogels, insecten en knaagdieren) door middel van het zorgen voor voldoende foerage gebieden en schuilmogelijkheden gedurende het gehele jaar.


Beheer van gras

Het aanbrengen van bloembollen mengsels in het gras

De grootste waarde van bloembollen planten zien we op plekken waar pas laat ter plekke gemaaid kan worden, omdat het loof eerst moet zijn afgestorven. dient ook met het maaibeheer rekening te worden gehouden. Pas maaien 6 weken na dat de laatste bollen hebben gebloeid. Dit is afhankelijk van de gebruikte soorten in de tweede helft van mei.Het aanbrengen van stroken of vakken bloemenmengsels in het gras

Ook door gebruik te maken van bloemenmengsels kan de biodiversiteit worden vergroot. Deze worden één keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt na 4-8 dagen handmatig opgeruimd. De 4-8 dagen wachttijd voor het opruimen van het maaisel is gedaan om de aanwezige insecten en andere dieren de kans te geven zich te verplaatsen. Als het maaisel direct opgeruimd zou worden dan zouden een hoop insecten en andere dieren afgevoerd worden.

Kortom het hoge gras in de bloembollenvakken had al lang gemaaid kunnen zijn en dan had veel discussie en vragen voorkomen kunnen worden van de wijkbewoners. De vakken met bloemmengsels zullen nog wel de gehele zomerperiode in stand worden gehouden.