Lokaal

Blauwe zone Dillenburgplein op zaterdag

De blauwe zone op het Dillenburgplein in Ridderkerk Slikkerveer blijft gelden op zaterdagen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Vooral op zaterdagen is de parkeerdruk op het winkelplein hoog. Om de overlast bij de omwonenden te beperken is besloten de parkeerschijfzone in stand te houden, maar alleen op zaterdag. De blauwe zone is als proef ingesteld in maart 2020, om te zorgen dat langparkeerders niet meer kunnen parkeren op het winkelplein.

De proef is 2 keer geëvalueerd. De resultaten hiervan kwamen overeen: door de invoering staan er minder langparkeerders op het plein. De winkeliers zijn hier blij mee. In de omliggende straten is de parkeerdruk juist toegekomen. Omwonenden ervaren hiervan overlast. Bezoekers geven aan dat zij geen groot verschil ervaren en dat zij niet vaker naar het Dillenburgplein komen nu er een blauwe parkeerschijfzone is.

Zaterdagen

Bij de evaluaties is er ook onderzoek gedaan naar de parkeerdruk. Vooral op zaterdagen is de parkeerdruk op het plein hoog. Daarom is besloten de blauwe zone in stand te houden op die dag. Dat betekent dat er op zaterdag een maximum parkeertijd van 2 uur geldt. Op de overige dagen geldt er geen parkeerregime.

Ervaringen uit omliggende gemeente hiermee zijn positief. Voor het aanpassen van de blauwe parkeerzone wordt een nieuw verkeersbesluit genomen, dat wordt gepubliceerd in De Blauwkai. Na de bezwaartermijn wordt het besluit uitgevoerd. De verkeersborden op het plein worden dan aangepast. Er wordt gewerkt aan een herinrichtingsplan voor Dillenburgplein. Tot de herinrichting is het nieuwe verkeersbesluit van kracht.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen Marleen Bellaart via (0180) 451 234 of m.bellaart@ridderkerk.nl.