Bomenactie Drievliet: lof en kritiek

Drievliet is vele bomen rijker. Het afgelopen jaar hield de gemeente een actie waarin 200 gratis bomen werden uitgedeeld. Want groen zorgt voor een gezonder klimaat.

Zo werkt de gemeente aan een klimaatbestendiger Ridderkerk. Minder verharding zorgt ervoor dat re-genwater beter weg kan. Groen is ook goed voor vogels en insecten, zuivert fijnstof uit de lucht en geeft zuurstof af.

De animo voor de actie was groot: binnen twee weken was het maximaal aantal bomen aangevraagd. Helaas was onvoldoende duidelijk gemaakt hoeveel bomen er voor de actie beschikbaar waren. Daardoor moesten veel mensen teleurgesteld worden. Verder gaven verschillende bewoners bij het uitgiftepunt – de Bloemenjungle – aan dat ze niet wisten of ze in aanmerking kwamen. Ook hierover wordt bij een vervolgactie duidelijker gecommuniceerd.

De Bloemenjungle zag veel blij- de gezichten. 95 procent van de deelnemers was vol lof over de actie. Het (grote) formaat was voor veel mensen een verrassing. Velen hadden een kleinere boom verwacht. Uiteindelijk zijn 12 van de 200 bomen teruggegeven. Deze krijgen een andere bestemming.

De gemeente onderzoekt of er een vervolgactie mogelijk is, eventueel met kleinere bomen.

Foto: Gemeente Ridderkerk