Bordje op gemeentelijke monumenten Ridderkerk

Onlangs wees het college van burgemeester en wethouders weer een aantal panden aan als gemeentelijk monument. Het gaat om 22 woningen aan de Benedenrijweg, de Ringdijk en de Kievitsweg. Ze worden toegevoegd aan de lijst met panden die al eerder de status van gemeentelijk monument kregen.

Wethouder Peter Meij (cultureel erfgoed) belde de afgelopen week bij een aantal eigenaren aan. Hij overhandigde hen een emaillen schildje waarmee de eigenaar op de gevel kan laten zien dat het pand een gemeentelijk monument is.

Zo sprak wethouder Meij met Jeftha en Ilse van Noppen. Ze zijn sinds kort de eigenaar van een woning aan de Benedenrijweg. Ze vielen niet alleen voor de rustige woonomgeving, maar ook voor de karakteristieke gevel. Om die reden is ook hun woning een gemeentelijk monument.

Ridderkerk heeft ruim veertig rijksmonumenten en tientallen gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten zijn bijvoorbeeld de Singelkerk, Het Huys ten Donck, panden aan de Kerksingel en een aantal boerderijen.

Een gemeentelijk monument is een bouwwerk dat beschermd is vanwege de bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. Gemeenten in Nederland kunnen na cultuurhistorisch onderzoek zelf panden aanwijzen als monument. Ridderkerk heeft tientallen panden, vooral woningen, maar bijvoorbeeld ook de voormalige Huishoudschool aangewezen als gemeentelijk monument.

Eigenaren van een monument kunnen van de gemeente een tegemoetkoming voor het onderhoud krijgen. Zo draagt de gemeente eraan bij de panden zoveel mogelijk in hun historische staat te behouden.

Foto’s: Gemeente Ridderkerk