Lokaal

Bordjes met informatie over maaien geplaatst in Ridderkerk

Op steeds meer plaatsen in Ridderkerk maakt glad gemaaid gras plaats voor kruidenrijke bermen. Op woensdag 13 september plaatste wethouder Peter Meij samen met stadsecoloog Daan van der Sluis het eerste informatiebordje hierover in het Reyerpark. 

De bordjes worden neergezet op plaatsen waar de gemeente het maaibeheer heeft aangepast. De QR code op het bordje leidt naar een webpagina met meer informatie over het hoe en waarom.

Ridderkerk gaat voor groen

Afgelopen jaar is de gemeente gestart met de campagne Ridderkerk gaat voor groen. In de campagne wordt aandacht besteed aan de diverse maatregelen die de gemeente neemt en waarom. Vanuit de Groenvisie en Werken vanuit ecologie is een plan opgesteld om de komende jaren te werken aan het herstellen van de biodiversiteit. Het doel is om meer variatie in de natuur in Ridderkerk te realiseren en te zorgen dat het groen elkaar goed aanvult. Het vergroenen van de woonomgeving zorgt voor een beter ecosysteem, minder hittestress en minder wateroverlast. 


Kruidenrijke bermen

Op diverse plaatsen in Ridderkerk wordt minder gemaaid, zodat kruiden de kans krijgen te groeien. Dit trekt onder andere bijen en hommels aan. Door bordjes neer te zetten op die plaatsen informeert de gemeente de inwoners ter plekke over het maaibeleid en de gedachten daarachter.

Foto’s: Wendy Harreman