Bouw geluidsscherm bij Ridderkerk-West gestart

De bouw van het nieuwe geluidsscherm langs de A15/A16 is gestart. Op maandag 4 juli 2022 sloeg wethouder Peter Meij (leefklimaat) de symbolische eerste paal voor het scherm.

Het geluidsscherm komt langs de noordzijde van de A15/A16, ter hoogte van de wijk West. Het 340 meter lange scherm krijgt een hoogte van zes meter.

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een geluidsscherm langs de A15/A16 te realiseren. Het autoverkeer op de snelwegen A15 en A16 heeft een negatief effect op de lucht- en geluidkwaliteit in Ridderkerk-West. De gemeente wil dit verbeteren door het gat tussen de huidige geluidsschermen te dichten.

De aannemer Heijmans is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van het scherm. Het ketenpark is ingericht en kabels en leidingen worden omgelegd. Eind juli begint Heijmans met het heiwerk. De werkzaamheden zijn uiterlijk in december 2022 afgerond. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het groenplan ingericht. Dit is samen met bewoners van het Seringenplantsoen opgesteld.

Rijkswaterstaat staat, als wegbeheerder, overdag geen werkzaamheden toe om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te waarborgen. De gemeente Ridderkerk heeft daarom geluidsontheffing verleend aan Heijmans voor avond- en nachtwerkzaamheden.

Tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden kunnen omwonenden mogelijk geluidsoverlast ervaren. Heijmans probeert deze te beperken door zoveel mogelijk geluidsarme apparatuur te gebruiken.

De direct omwonenden zijn geïnformeerd over de start van de werkzaamheden en de verleende geluidsontheffing. Ook hebben zij van Heijmans een brief ontvangen met daarin een planning van de werkzaamheden. Heijmans houdt vanaf 21 juni 2022 wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag van 13.00-14.00 in de keet (aan de Hogeweg) voor vragen van omwonenden.