Bouwterrein voor Knarrenhof ‘Hof van Ridderkerk’ wordt gereed gemaakt

Ter voorbereiding op de bouw van de 27 hofwoningen en een hofhuis worden in polder Het Zand voor de Knarrenhof “Hof van Ridderkerk” op dit moment grondwerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein, dat ligt in de hoek van de Vlietlaan en de Donkerslootweg, wordt geëgaliseerd en daarna bouwrijp gemaakt.

Inmiddels zijn ook sonderingen uitgevoerd, nodig voor het opstellen van het definitieve palenplan en het bepalen van de fundering. Eind mei is de aanvraag omgevingsvergunning al ingediend. 

In het najaar zullen de voorbereidingen voor de start van de bouw plaatsvinden.

Updates over het Hof van Ridderkerk is te vinden op de website: knarrenhof.nl/ridderkerk/.