Brandweer geeft voorlichting aan vergunningverleners

Gemeentelijke bouwinspecteurs alsmede toezicht en handhavers hebben vorige week in de kazerne te Ridderkerk voorlichting gekregen over brandveiligheid. Hierbij werd onder andere stil gestaan bij de regelgerichte adviezen die omgezet moeten worden naar risicogerichte adviezen.

Twee agenda punten sprongen eruit. Brandwerende doorvoeringen en de gevolgen die voorvloeien uit de energietransitie. Ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond moeten zorgen voor een risicogerichte advisering. Hierbij wordt er veel meer een afweging gemaakt op basis van risico’s en minder op vaste strakke regels. De afdeling Preventie, team Zuid van de VRR, had hiervoor een speciale netwerkdag georganiseerd. 

De brandweer maakt zich zorgen over de ongecontroleerde wildgroei van de zogenaamde buurtbatterij. Dat is een zeecontainer met daarin oplaadbare lithium-ion-batterijen, waar mensen met zonnepanelen hun overtollige zonne-energie tijdelijk in op kunnen slaan. Regelgeving voor deze containers met batterijen ontbreekt en daarom weet de brandweer nu niet hoeveel er zijn en waar ze staan. De brandweer wijst bovendien op de brandveiligheidsrisico’s van dergelijke elektriciteitsopslagsystemen in zeecontainers. “De kans is klein, maar als het misgaat  dan gaat het ook goed mis”, verteld Martin Meijer aan zijn gehoor. “Batterijbranden zijn chemische branden en zijn zeer moeilijk te blussen. Bij brand komen giftige gassen vrij. Vorig jaar ging een zeecontainer gevuld met lithium-ion batterijen in brand in het Belgische Drogenbos. Veertig mensen moesten met ademhalingsproblemen worden opgenomen in het ziekenhuis. In een straal van vijf kilometer waren de giftige gassen meetbaar”. Voor de opslag van lithiumbatterijen staan de regels nog in de kinderschoenen. Bij de veiligheidsregio en verzekeraars staat veiligheid voorop, terwijl andere betrokken partijen groot belang hechten aan de praktische uitvoerbaarheid van de regelgeving. Brandblussers, blusinstallaties, vluchtdeuren, brandwerende muren of een compartimenterende opslagruimte. Volgens sommige organisatie moeten ze juist wel aanwezig zijn, volgens andere juist niet. 

De middag stond in het teken van de “beleving”. Hoe is het om een brandje te blussen, een slachtoffer te redden, door een ruimte met rook te lopen, een brandweerpak aan te trekken en met slangen in de weer te zijn. Alles om te laten ervaren wat de theorie in de ochtend betekend voor het repressieve personeel als het “fout” gaat. Natuurlijk liep niet alles zoals gepland. Beide Ridderkerkse tankautospuiten hadden een uitruk. Het voordeel was wel dat alle gasten konden zien hoe het er aan toe gaat als een kazerne een alarmering krijgt. Mooi om te zien hoe snel de voertuigen de straat op gaan. 

Het team van de VRR, Mona Nieuwenhuizen, Judith Huijsman, Richard Knauff, Marleen Vlaspoel en Ton Mans, kan terug kijken op een geslaagde dag die werd afgesloten enkele demonstraties. Een spectaculaire steekvlam als gevolg van het blussen van een pannetje met vet met water. 

Gevolgd door het in brand steken van vier dol house gemaakt door het Techniek College Rotterdam. Studenten hebben hun eigen slaapkamer nagemaakt met verschillende materialen. Zo was goed te zien welke invloed materiaal op de voorplanting van brand heeft. Op deze netwerkdag had men de mogelijkheid om op interactieve en informele wijze te kunnen brainstormen over een aantal complexe en zeer interessante onderwerpen op het gebied van (bouwkundige) brandveiligheid.