Lokaal

Brandweerpost Ridderkerk in het corona jaar 2020

Het was voor de brandweer vrijwilligers in Ridderkerk, net als voor een ieder, een bijzonder jaar. Met name de medische inzetten gingen gepaard met grote voorzorgsmaatregelen. Incidenten waarbij hulp werd geboden aan de G.G.D., met de ladderwagen uit huis halen en A.E.D. inzetten, moesten in extra beschermde kledij. Na deze inzetten moest alle gebruikte kleding en materialen goed gereinigd worden. Met 6 mensen in een brandweerwagen mocht alleen met mondkapjes. Ook voor brandweermensen zeer onnatuurlijk. 

De operationele grenzen werden dit jaar aangepast waardoor niet altijd de post Ridderkerk binnen de gemeentegrens actief was. Het systeem is ontworpen om de snelste inzet te garanderen.Toch betekende dit niet dat de post veel minder werk had. Uiteindelijk 16 minder inzetten dan in 2019 (357) dan de 341 in 2020. Van dit aantal moest de ploeg, met diverse voertuigen, 64 keer naar adressen buiten de eigen gemeente. Het aantal keren dat andere korpsen (Alblasserdam, Barendrecht en Groene Tuin Rotterdam) in Ridderkerk hun werk kwamen doen steeg licht van 90 naar 93. Hierdoor betreft het aantal incidenten binnen de grenzen van de gemeente Ridderkerk ruim 370. Het aantal meldingen voor een A.E.D. inzet (reanimatie) binnen de gemeente betrof 55. Een aantal hiervan werden ook gedaan door de brandweermensen van de Groene Tuin. Elke reanimatie is voor betrokkenen van grote impact, zo ook voor hulpverleners. Zo waren er een aantal keer, 4 inzetten binnen 5 dagen. Een zware belasting. Het Team Collegiale Ondersteuning kan de hulpverleners hier zo nodig in bijstaan.

Grootschalige incidenten

Ridderkerk heeft diverse malen ondersteuning verleend bij grootschalige incidenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. Binnen de gemeente waren er diverse middel-inzetten (zijn meerdere voertuigen bij ingezet) en ook enkele bijzondere. Zo was er op 13 mei een groot gaslek op de Noordenweg waarbij enkele panden moesten worden ontruimd. Op 18 oktober ontstond brand in een hoogspanningshuisje aan de Hoogzandweg. Dit kon niet zomaar worden geblust. Hiervoor moest de er een Schuimblusvoertuig uit de haven komen die kon blussen met fluor vrij schuim. Bijna elke inzet is bijzonder en zie daarvoor het overzicht van alle brandweer incidenten in Ridderkerk. Dit is te vinden op ridderkerk.nl, brandweer.

Brand in transformatorhuisje aan Hoogzandweg


Jaarwisseling

Voor de twee dienstdoende ploegen is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. De eerste tankautospuit had diverse kleine buitenbrandjes en is opgeroepen ter ondersteuning bij een woningbrand in Rotterdam.  De tweede ploeg heeft twee keer een kazerne in Rotterdam her-bezet. Vanuit die kazerne zijn ze ingezet voor enkele kleine brandjes. Rond 04.30 uur konden alle brandweermensen naar hun bed.

Corona

Dat corona ook impact heeft gehad op de inzetten is al eerder geschetst. Maar ook voor de hechte club vrijwilligers had dit ook organisatorische gevolgen. Oefenavonden werden geschrapt en aanwezigheid op de kazerne werd verboden. Alleen bij een inzet mocht men op de kazerne komen. Direct na een inzet moest men ook weer vertrekken. Beroepsmensen zitten 24 uur bij elkaar op een kazerne. Vrijwilligers moeten het groepsgevoel, naast de inzetten, hebben van de gezamenlijke activiteiten in de kazerne. Dit werk wordt gedaan als eenheid. Als dat niet kan is dit frustrerend. Gelukkig zijn de maatregelen nu iets aangepast zodat er in kleine groepjes kan worden geoefend. Door het thuiswerken zijn er ook enkele collegae niet meer beschikbaar voor de dagdienst. Zij komen nu niet meer in Ridderkerk en zijn daarmee ook niet beschikbaar voor de uitruk. Een daarvan is Gerard Prinse. Na 14 maart dit jaar veranderde alles voor hem. Gerard: “Ik moest thuis werken. Er waren tijdelijk geen oefenavonden en alle andere activiteiten lagen stil. Eerst dacht ik dat het wel weer snel over zou gaan, maar zoals het er nu voor staat zal dit nog een lange tijd gaan duren en moeten we nog tot april thuiswerken. Ik ben inmiddels 62 en daarom is het tijd om mijn plekje, die ik al 7 maanden niet meer kan invullen, over te doen aan een nieuweling.”  Per 1 november is Gerard na 23 jaar brandweerdienst gestopt. Tegenover dit vertrek kwamen er ook twee nieuwe leden binnen het korps, Leen Vergunst (27) en Arjan den Besten (31). Helaas verloopt hun opleidingstraject nu met horten en stoten. Toch kunnen zij het korps als stagiair goed helpen. Twee jonge gasten waar men in Ridderkerk trots op is. 

Misschien is het brandweerwerk ook iets voor jou en heb je vragen. Bezoek dan de website betrokkenvrijwilligers.nl.

Foto’s: Dennis van Wingerden