Lokaal

Brandweerpost Ridderkerk komt voorzichtig op sterkte

In 2019 groeide de brandweerpost in Ridderkerk voor het eerst weer met een nieuwe brandwacht terwijl er per januari 2020 nog eens twee zullen instromen. Omdat er niemand vertrok groeide het aantal beschikbare vrijwilligers. Maar met het oog op de toekomst zijn nieuwe vrijwilligers, met en zonder diploma, nog steeds van harte welkom. Het aantal incidenten voor de post Ridderkerk kwam in 2019 uit op ruim 350. Opnieuw een respectabel aantal voor de 36 vrijwilligers. 

Ook dit jaar was het aantal keren dat de brandweerploeg werd opgeroepen dan ook aanzienlijk, 357 tegenover 347 in 2018. Een kleine stijging. Ook opvallend is het aantal malen dat collegae uit omringende gemeenten, Rotterdam, Barendrecht en Capelle a/d IJssel, binnen de gemeente grenzen zijn geweest voor het bestrijden van incidentjes. De teller staakte op 90 keer tegenover 74 keer vorig jaar. Hierdoor betreft het aantal incidenten binnen de grenzen van de gemeente Ridderkerk opnieuw bijna 450 keer. Het aantal rook- en CO melders die in Ridderkerk geplaatst is stijgt ook. Voor de uitrukdienst is dit te merken als er onderzoek moet worden gedaan bij een melder die is afgegaan. Gelukkig betreft het dan meestal een storing aan het apparaat, batterij leeg, maar ook enkele malen was er daadwerkelijk iets aan de hand. Het plaatsen van deze melders kan van levensbelang zijn.

Het aantal meldingen voor een A.E.D. inzet (reanimatie) van de Ridderkerkers  bleef rond de 40, de collegae van de Groene Tuin kwamen hiervoor ook ongeveer 20 keer naar Ridderkerk. Elke reanimatie is voor betrokkenen van grote impact, maar ook voor de hulpverleners. Het Team Collegiale Ondersteuning kan de hulpverleners hier gelukkig voor bijstaan.

Grootschalige incidenten

Ridderkerk heeft diverse malen ondersteuning verleend bij grootschalige incidenten binnen de regio. Maar ook in de eigen gemeente was er twee maal een GRIP 1 situatie. Zo was er op 24 juni ineens een probleem met gevels aan de Lorentzstraat. Ook een zeer grote brand aan de Voorweg op 27 september (GRIP 1) had grote gevolgen voor onze stad. Dichte zwarte rookwolken trokken over grote delen van de gemeente. Het advies was gelijk om deuren en ramen te sluiten alsmede de mechanische ventilatie uit te zetten. Om 11.10 uur werd de brand gemeld, rond 04.00 uur de andere dag gingen de laatste mensen naar huis. Een overzicht van alle brandweer incidenten in Ridderkerk kan je vinden op www.Ridderkerk.nl en zoek op brandweer.

Jaarwisseling

Voor de twee dienstdoende ploegen is de jaarwisseling relatief rustig verlopen, al was de start eerder die middag bijzonder. Bij een autobrand, die bij aankomst brandweer uit leek, bleek dat er nog een aansteeklont van vuurwerk in de met vuurwerk gevulde achterbak smeulde. Door snel ingrijpen worden voorkomen dat de hele lading vuurwerk in de kofferbak zou ontploffen. 

De ploeg op de kazerne heeft in totaal 15 meldingen gehad. Met name tussen 00.20 en 05.00 uur had de ploeg het druk met meldingen in Ridderkerk en de Rotterdamse Beverwaard. 

De tweede ploeg kwam pas rond 00.30 uur in actie toen aan de Nelson Mandelastraat brand op een balkon was uitgebroken. Samen met collegae uit Rotterdam was de brand snel geblust. Toch was er veel rookschade in de woning. Vervolgens is de ploeg vanaf 02.50 uur ingezet voor enkele meldingen in Rotterdam.

Nieuwe clustercommandant en start opleiding bevelvoerders

De 45-jarige Marco Broeders heeft sinds 1 februari de leiding over de kazernes van de vrijwilligersposten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Rotterdam Zuid en de beroepspost Groene Tuin Rotterdam. 

In 2019 zijn ook twee korpsleden getest om in de toekomst opgeleid te worden tot bevelvoerder. Een zware opleiding die, afhankelijk van de keuze, 1 tot 3 jaar kan duren. Hierbij worden de brandwachten omgeturnd van medewerker in een team tot leidinggevende van het team.  

Om de post ook in de toekomst op sterkte te houden zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Hiervoor zullen er ook dit jaar acties worden belegd. Wil je meer weten over een functie bij de brandweer, kijk dan op; www.betrokkenvrijwilligers.nl