Brandweerpost Ridderkerk werkt aan personeelssterkte

Ook in 2018 had de post Ridderkerk te maken met een inkrimping van het personeelsbestand. Maar de wervingsacties hebben inmiddels wel succes. Met de instroom van nieuw kader en medewerkers van bedrijven, hoopt het korps in mei weer redelijk op orde te zijn. Het aantal incidenten voor de post Ridderkerk kwam in 2018 uit op een kleine 350 incidenten. Een respectabel aantal voor de 36 vrijwilligers. 

Na een aantal jaren van afname is het aantal keren dat de brandweerploeg werd opgeroepen weer gestegen, 347 tegenover 317 in 2017. De daling van het aantal automatische brandmelding heeft zich doorgezet. Daar tegenover stond een flinke toename van bermbrandjes door de droge zomer. Collegae uit omringende gemeenten, Rotterdam, Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, zijn 76 keer binnen de gemeente grenzen geweest voor het bestrijden van incidentjes. Hierdoor betreft het aantal incidenten binnen de grenzen van de gemeente Ridderkerk opnieuw ruim 400. De Ridderkerkers verleende daar in tegen ook zo’n 50 keer assistentie in buurgemeenten en bij grote incidenten in de regio.

Het aantal meldingen voor een A.E.D. inzet (reanimatie) daalde licht naar 40, de collegae van de Groene Tuin kwamen hiervoor 12 keer naar Ridderkerk. 

Jaarwisseling

De eerste tankautospuit had het dit jaar tijdens de jaarwisseling relatief rustig. Enkele kleine brandjes in Ridderkerk en in de loop van de nacht ook enkele incidenten in de Rotterdamse Beverwaard. De tweede tankautospuit had het buiten de gemeente grenzen aanzienlijk drukker. Zowel in Rotterdam Zuid als in Rotterdam West moest handelend worden opgetreden. Als afsluiting van de nacht kon de ploeg ook nog ter aflossing van collegae naar de Dorpsdijk in Rhoon waar een zeer grote brand woedde. U kunt de Ridderkerkse brandweermensen volgen bij hun werkzaamheden. Voor een overzicht van de incidenten in de gemeente kunt u kijken op de website van de gemeente Ridderkerk en doorklikken naar de brandweer.

Nieuwe clustercommandant en nog steeds vrijwilligers nodig

Per 1 februari zal Marco Broeders de nieuwe clustercommandant worden van de post Ridderkerk. Hij volgt hierbij Rob Lange op. Om de post ook in de toekomst op sterkte te houden zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Hiervoor zullen er ook dit jaar acties worden belegd. Wil je meer weten over een functie bij de brandweer, kijk dan op; www.betrokkenvrijwilligers.nl