Brede School Slikkerveer rapt met de natuur

Onder schooltijd hebben kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kennis gemaakt met rap en natuuractiviteiten die in het naschoolse aanbod van de Brede School Slikkerveer terug kwamen.   

Er kwam een rapper van het Servicebureau Onderwijs & Cultuur de klassen in om een rap te schrijven met de kinderen. Aan de hand van een aantal zinnen, ook wel bars genoemd, begonnen de kinderen met het rappen. De eerste zinnen kregen zij van de rapper zelf, maar na de eerste acht zinnen mochten ze met de klas zelf een tekst verzinnen. “De kinderen gebruikten de mooiste rijmwoorden en zongen met elkaar hun eigen rap”, zegt Brede School coördinator Max de Vette.

Naast het schrijven en opvoeren van de rap, bood Ravottuh natuurlessen aan. De kinderen scheidden insecten van andere dieren en leerden de verschillende stadiums van de ontwikkeling van insecten. Daarnaast hebben ze zelf zaadjes in bakken geplant, waardoor ze binnenkort in de klas hun zelf geplante plantjes kunnen bewonderen. Ook werden er zaadbommen gemaakt: balletjes gevuld met klei, potgrond en zaadjes. Door deze vriendelijke bommen in plantsoenen te gooien, zal Slikkerveer binnenkort vol groeien met fleurige plantjes. 

In verband met de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft ook de Brede School maatregelen genomen. Dit betekent dat de Brede School activiteiten in alle wijken voorlopig niet doorgaan. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via www.bredeschoolridderkerk.nl